Швець Д.О. Автоматизована система поосного зважування автомобілів

Дипломний проект бакалавра на тему «Автоматизована система поосного зважування автомобілів». Проект складається із вступу, двох розділів, висновків, списку літератури та додатків. Проект містить 61 сторінку, 3 таблиці, 44 рисунка, список використаних джерел з 11 найменувань, 2 додатки.
Метою дипломного проекту є розробка платформних автомобільних ваг та забезпечення можливості поосного зважування на них. У першому розділі проведено огляд та аналіз існуючих автомобільних ваг та тензодатчиків.
У другому розділі розроблено принципові схеми та електричні схеми, розраховано метрологічні характеристики та розроблено конструкцію ваговимірювального тензометричного перетворювача та платформних ваг.

Керівник: к.т.н. Назаренко Н.М.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

 

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021