Фартушний В.С. Ультразвуковий прилад для автоматизованого контролю товщини стальних листів

В цьому дипломному проекті я розробив прилад автоматизований ультразвуковий товрщиномір для контролю товщиини сталевих листів.
В першій частині диплома викладено теоретичні основи неруйнівного контролю і ультразвукової товщинометрії. Методи контролю, види перетворювачів, як працює ультразвук і т.д.
В другій частині диплому ми провели розрахунки акустичного тракту, від якого ми могли далі відштовхуватися, для того щоби підібрати компоненти для нашого приладу і скласти структурну схему, функціональну і складальний кресленик.
Вкінці ми зробили висновки, і прийшли до того що на основі цих розрахунків і підібраних компонентів можна скласти реальний прилад.

Керівник: проф., д.п.н. Протасов А.Г.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021