Сисоєв М.Є. Автоматизована система керування паровим котлом

Об'єктом автоматизації є паровий котел. Метою роботи є розробка автоматизованої системи керування технологічним процесом парового котла з використанням програмного логічного контролера (ПЛК) і вибраного інтерфейсу користувача (людино-машинний інтерфейс). В рамках дипломного проєкту будуть розроблені функціональна схема автоматизації, алгоритм керування, перелік обладнання та перелік вхідних/вихідних сигналів.

Завдяки розробленій автоматизованій системі планується зменшення кількості аварій, збільшення потужності, підвищення точності і надійності вимірювань параметрів печі підігріву сирої нафти. Ефективність розробленої автоматизованої системи керування технологічним процесом парового котла полягає в зниженні можливих помилкових дій обслуговуючого персоналу і отриманні надійної системи.

Для виконання дипломного проєкту використовувались текстовий редактор Microsoft Word, Microsoft Visio, САПР AutoCad 2013 та математичний пакет MathCad.

Керівник: доц., к.т.н. Писарець А.В.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021