Статут університету

applicationСтатут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» затверджено наказом МОНУ від 18 лютого 2022 року №206 та погоджено на конференції трудового колективу 28 жовтня 2021 року (протокол № 2).

Зміст документу:

 • Повне найменування із зазначенням типу
 • Концепція освітньої діяльності університету
 • Структура університету, статус і функції його структурних підрозділів
 • Повноваження міністерства освіти і науки україни
 • Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність
 • Органи управління університетом (Наглядова рада університету; Вчена рада університету; Квоти обрання до вченої ради; Вчені ради факультетів, навчально-наукових інститутів, філій; Ректор університету; Керівник факультету / навчально-наукового інституту)
 • Робочі та дорадчі органи
 • Порядок призначення радника ректора університету
 • Органи громадського самоврядування
 • Джерела надходження, порядок використання коштів та майна університету
 • Порядок звітності та контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності
 • Вимоги до осіб, які можуть займати посади науково-педагогічних працівників
 • Студентське самоврядування
 • Наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених
 • Міжнародне співробітництво
 • Порядок внесення змін до статуту університет
 • Порядок реорганізації та ліквідації університету


Завантажити повний текст Статуту

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021