Виробнича практика (навчальний посібник)

В посібнику наведено основні аспекти організації та проведення практики, права та обов’язки практикантів, основні вимоги до її проходження. Навчальний посібник є загальними для всіх здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою підготовки «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні», спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» і має надати методичну допомогу з питань підготовки, написання та оформлення звітної документації з практики.

Безуглий М.О. Виробнича практика. Організація, проходження та захист звіту [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», освітньо-професійної програми «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» / М.О. Безуглий, Н.І. Бурау, Ю.В. Киричук, М.В. Філіппова; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 40 с.
завантажити

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021