Підвищення точності комплексу стабілізації: монографія

У монографії викладено  наукове дослідження, в якому вирішено важливу науково-технічну проблему, що полягає у визначенні методів та засобів підвищення точністних характеристик приладової системи вимірювання механічних параметрів та стабілізації, покращення основних характеристик стабілізаторів, удосконалення методів вимірювання механічних величин, що впливають на функціонування стабілізаторів (кута установки датчиків кутової швидкості, жорсткості, люфтів, моментів опору повороту каналів наведення стабілізатора та ін.) в екстремальних умовах роботи (широкий діапазон зовнішніх вібраційних і температурних збурень) шляхом використання запропонованих нових прецизійних методів та засобів.  Монографія містить відповідні програми та алгоритми.

Призначена для магістрантів, аспірантів, докторантів, викладачів вищих навчальних закладів та спеціалістів наукових підрозділів і установ НАН України та інших наукових організацій.

Безвесільна, О. Підвищення точності комплексу стабілізації [Електронний ресурс]: Монографія / Безвесільна О., Киричук Ю., Толочко Т. - Електронні текстові дані (1 файл: 8,47 Мb). - Карлсруе, Німеччина, 2023. - 188 с.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021