Інформація про додаткові бали до рейтингу студентів (червень, 2019)

applicationЗгідно нових правил призначення академічної стипендії (Наказ №1/253 від 16.07.2018 р.) п. 3.7:
«Студент, який претендує на врахування в Рейтингу додаткових балів, за тиждень до початку сесії особисто подає відповідні документи, що підтверджують його досягнення, секретарю стипендіальної комісії факультету/інституту».

Інформація від студентів приймається до 11 червня 2019 року (звертатися в деканат)

Студент подає відповідні документи (копії та оригінал для огляду) з посиланням на відповідний електронний ресурс (за наявності), що підтверджують його досягнення. Стипендіальна комісія факультету перевіряє надану студентом інформацію та надає рекомендації про врахування або неврахування додаткових балів у РЕЙТИНГ. У разі виявлення недостовірної інформації студент позбавляється права на отримання додаткових балів.

 

 

Перелік підстав для врахування в рейтинг додаткових балів:

 1. Наукові конкурси та проекти (стартал-проекти, хакатон тощо), за офіційним запрошенням Університету до участі (Призери Міжнародних, призери Всеукраїнських, участь Міжнародна/Всеукраїнська).
 2. Відкриті наукові конкурси та проекти (стартап-проекти, хакатон тощо), в яких студенти брали участь із власної ініціативи (Призери Міжнародних / Всеукраїнських).
 3. Міжнародні олімпіади (Призери, участь).
 4. Всеукраїнські олімпіади (згідно з переліком МОН) (Призери, участь).
 5. Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт (згідно з переліком МОН) (Призери, участь).
 6. Участь у науково-дослідницькій роботі(наукові студентські гуртки). Не враховується участь в спортивних секціях, гуртках, клубах за інтересами, в творчих колективах.
 7. Отримання патента.
 8. Авторські свідоцтва.
 9. Публікація у фахових наукових виданнях (цитовані видання).
 10. Міські спортивні змагання (Призери, участь).
 11. Всеукраїнські спортивні змагання (Призери, участь).
 12. Міжнародні спортивні турніри / Чемпіонати Європи, Світу, Універсіади, Олімпійські ігри (Призери, участь).
 13. Персональні мистецькі виставки (представлення Університету будь-якого рівня).
 14. Творчі колективи Університету зі званням «Народний» (Призери Всеукраїнських фестивалів, конкурсів тощо, Призери Міжнародних фестивалів, конкурсів тощо).
 15. Участь у громадському житті в Університеті (студентське самоврядування, профспілкова діяльність, соціальна активність, Студентська соціальна служба, Центр розвитку кар'єри, Юридична клініка «Defendo», студентські низові ініціативи тощо).

Деканат

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021