Матеріали для випускників

applicationПоложення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського - завантажити
В даному документі викладено: порядок створення екзаменаційних комісій, обов’язки голови та членів екзаменаційних комісій, порядок проведення екзамену, порядок проведення захисту, підведення підсумків атестації, таблиця переведення балів до оцінок, рекомендації щодо структури звіту екзаменаційної комісії.

Регламент організації і проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі - завантажити

Бакалаври (бланки відповідно до Положення 2022 р.)

 1. Методичні вказівки до написання дипломного проекту (роботи) для бакалаврів - завантажити (pdf)
 2. Заява на керівника дипломного проекту - завантажити
  (зверніть увагу - в заяві вказується буде виконано дипломний проект чи роботу; тема має бути обов'язково узгоджена з керівником!)
 3. Бланки титульних сторінок - дипломний проект, дипломна робота
 4. Бланки завдання на - дипломний проект, дипломна робота
 5. Бланк відгука керівника - завантажити
 6. Бланк рецензії - завантажити
 7. Бланк "Список наукових праць" - завантажити
 8. Заява на перевірку на плагіат та оприлюднення роботи - завантажити

Магістри (бланки відповідно до Положення 2022р.)

 1. Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій "Розроблення стартап-проекту" -  завантажити
 2. Вимоги до текстової частини - завантажити
 3. Заява на керівника магістерської дисертації - завантажити
 4. Бланки титульної сторінки:
  освітньо-наукова програма підготовки - завантажити
  освітньо-професійна програма підготовки - завантажити
 5. Бланки завдання на магістерську дисертацію: 
  освітньо-наукова програма підготовки - завантажити
  освітньо-професійна програма підготовки - завантажити
 6. Бланк відгука наукового керівника - завантажити
 7. Бланк рецензії - завантажити
 8. Бланк "Список наукових праць" - завантажити
 9. Індивідуальні навчальні плани магістрів - перейти
 10. Заява на перевірку на плагіат та оприлюднення роботи - завантажити

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021