Запрошуємо на підготовчі курси

enter18 19

Оголошується набір слухачів на підготовчі курси на 2021 – 2022 навчальний рік (Ліцензія МОН України: Серія АЕ №527265 від 09.09.2014р.). Заняття організовує та проводить Інститут моніторингу якості освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського (ІМЯО КПІ ім. Ігоря Сікорського).

Реєстрація на 1-й семестр підготовчих курсів https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTk5iGh2LAqwMHqqRU1vC9HTDfF_ZnuzgNsFVsuE4fJeaeZA/viewform

Початок занять: в міру комплектації навчальних груп.

Підготовчі курси можна вважати як нульовий курс університету, додатковий рік, проведений слухачами в стінах університету. Це дозволить майбутнім студентам поспілкуватися з провідними вченими та викладачами, що допоможе їм в подальшому плавно адаптуватись до рівня вимог факультетів та інститутів, який в КПІ ім. Ігоря Сікорського є традиційно високим. Здобуті та систематизовані знання з фундаментальних дисциплін надають можливість переважній більшості слухачів в майбутньому стати кращими студентами університету.

Серед слухачів підготовчих курсів постійно ведеться ґрунтовна професійно-орієнтаційна робота, яка дозволяє їм прийняти усвідомлене рішення при виборі своєї майбутньої професії. До цієї роботи залучені кафедри, факультети, інститути та наукові підрозділи університету, а також представники вітчизняних та зарубіжних провідних фірм, організацій, установ, підприємств.

Навчання здійснюється з трьох конкурсних предметів, що відповідають вибраному слухачами напрямку підготовки. Згідно ліцензії, підготовка здійснюється з наступних предметів: Математика, Фізика, Хімія, Біологія, Географія,  Іноземна мова, Історія України, Українська мова та література. Загалом підготовчі курсів орієнтовані на поглиблену підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та приведення рівня знань слухачів з фундаментальних дисциплін до рівня вимог університетських програм.
Навчання платне. Оплата здійснюється відповідно до затверджених Кошторисів.

По закінченні навчального року слухач отримує Сертифікат з його підсумковим рейтингом, який є інтегральним показником якості його знань з трьох програмних конкурсних предметів.

Основним видом самостійної роботи слухача підготовчих курсів впродовж навчального року є виконання та захист ним циклу індивідуальних атестаційних робіт (ІАР) з кожного предмету. Очний контроль якості знань слухача з усіх предметів здійснюється у формі підсумкових атестаційних контрольних робіт (ПАКР).

На основі отриманого підсумкового рейтингу, при вступі на інженерно-технічні напрями підготовки, слухачеві додаються додаткові бали (згідно Умов прийому до ВНЗ України).

Записатись на підготовчі курси можна особисто за адресою: Київ, вул. Політехнічна, 14, корпус 16, кімната 129, кімната 127/4, кімната 123.

При собі необхідно мати: 2 фото (3 х 4), ксерокопію паспорта (ксерокопію свідотства про народження), ксерокопію витягу про реєстрацію місця проживання та  ксерокопію Ідентифікаційного номеру.

Телефони для довідок з 09:00 до 18:00 (пн.- сб.):
(044) 204-90-53;
(097) 628-06-22;
(063) 955-08-46;
(097) 710-14-58;
(063) 514-32-52

e-mail: sdp.eqmi.kpi[at]gmail.com
сайт: https://eqmi.kpi.ua/
соціальні мережі: FB

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021