Звіт аспірантів

student bookЗвіт аспірантів
про виконання індивідуальних планів
та хід роботи над їх дисертаціями відбудеться:

15 вересня 2021 о 14:30

Посилання на конференцію Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84937562867?pwd=NlZIRGJ5azdaVXc3SVkwZU9OQnBPZz09
Ідентифікатор конференції: 849 3756 2867
Код доступа: fMcz59

 

Аспіранти 1-го року:

Ладиженський Олександр Володимирович   
Тема: Підвищення роздільної здатності ультразвукових систем інтроскопії
Керівник: д.т.н., проф. Маєвський С.М.

Аспіранти 2-го року:

 Левченко Олександр Едуардович  
Тема: Вихрострумовий дефектоскоп з перетворювачем матричного типу   
Керівник: д.т.н., проф. Куц Ю.В.

Рацебарський Сергій Станіславович    
Тема: Визначення інформативних параметрів оцінки структури та втоми матеріалів методом вищих гармонік   
Керівник: к.т.н., доц. Баженов В.Г.

Аспіранти 3-го року:

Калениченко Юрій Олександрович    
Тема: Автоматизована система дослідження фізико-механічних властивостей об'єктів контролю методом вищих гармонік    
Керівник: к.т.н., доц. Баженов В.Г.

Редька Михайло Олександрович    
Тема: Автоматизація процесу вихрострумового контролю об'єктів складної геометрії   
Керівник: д.т.н., проф. Куц Ю.В.

Ціпоренко Олександр Валентинович    
Тема:  Дослідження ефективності та точності відтворення одиниці сили установками важільного типу
Керівник: к.т.н., доц. Писарець А.В.   

Ціпоренко Сергій Валентинович     
Тема: Методи оцінювання результатів звірень первинних еталонів одиниці маси
Керівник: к.т.н., доц. Писарець А.В.

Аспіранти 4-го року:

Астахов Роман Олександрович   
Тема: Комп'ютерно-інтегрована система вимірювання артеріального тиску людини з використанням безротових технологій
Керівник: д.т.н., проф. Гераїмчук М.Д.

Місяць Андрій Сергійович   
Тема: Комп'ютерно-інтегрований комплекс визначення теплоти згорання природного газу
Керівник: д.т.н., проф. Коробко І.В.   

Павлов Артем Олександрович   
Тема: Дослідження ефективної інформаційно-вимірювальної системи багатоосьового контролю сил різання в автоматизованому виробництві
Керівник: д.т.н., проф. Гераїмчук М.Д.

Ходячий Владислав Валерійович   
Тема: Комп'ютерно-інтегровані системи ідентифікації параметрів технологічних процесів , пов'язаних з використанням сипких матеріалів
Керівник: к.т.н., доц. Нікітін О.К.

Бажаємо успіхів!

Подключиться к конференции Zoom https://us02web.zoom.us/j/84937562867?pwd=NlZIRGJ5azdaVXc3SVkwZU9OQnBPZz09 Идентификатор конференции: 849 3756 2867 Код доступа: fMcz59

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021