Вартість навчання (контрактна форма)

applicationЗ 01 вересня 2024 року вартість навчання студентів – громадян України, які будуть зараховані на навчання (переведені з інших закладів вищої освіти, з інших спеціальностей та поновлені на навчання) за кошти фізичних та юридичних осіб у 2024/2025 навчальному році, окремо за рівнями вищої освіти, галузями знань, спеціальностями, та формами навчання встановлюється згідно до наказу ректора.

Вартість навчання у 2024/2025 навчальному році на спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка встановлена у розмірі:

 • Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
  • за 1 рік: денна 32 900 грн, заочна 22 900 грн
  • за весь період: денна, 3 роки 10 міс – 131 600 грн; заочна, 3 роки 10 міс – 91 600 грн;
 • Другий (магістерський) рівень вищої освіти: 
  • за 1 рік: денна 39 900 грн, заочна 26 900 грн;
  • за весь період на освітньо-професійній програмі: денна, 1 рік 4 міс – 59 850 грн; заочна, 1 рік 4 міс –  40 350 грн;
  • за весь період на освітньо-науковій програмі: денна, 1 рік 9 міс – 79 800 грн.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021