Розклад проведення заліків та здачі академзаборгованостей (літня сесія)

consult2Складання та перескладання академічних заборгованостей з дисциплін 2го семестра 22-23 навч. року буде проходити за наступним графіком:

Заліки проводяться в період остатніх двох тижнів теоретичного навчання у семестрі, як правило на останньому за розкладом занятті з відповідної навчальної дисципліни (освітнього компонента) (п.4.12 Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання).

Для інформації:

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021