Захисти магістерських дисертацій 2022 року (професійного спрямування)

321249927 526807156043778 6766459589207174784 119-23 грудня 2021 року на кафедрі автоматизації та систем неруйнівного контролю відбулися захисти кваліфікаційних робіт здобувачами ступеня магістра груп ПК-11мп та ПМ-11мп. За результатами захистів Екзаменаційна комісія зазначила високий рівень підготовки випускників. Рівень сформованості загальних і фахових компетентностей здобувачів відповідає вимогам спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», а саме освітній програмй підготовки "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні".

Представлені до захистів кваліфікаційні роботи виконано на високому науково-технічному рівні. Під час захистів здобувачі продемонстрували знання та уміння, які свідчать про їхню готовність до професійної діяльності за обраним фахом.

З тематикою магістерсьбких дисертацій можна ознайомитись за посиланням або в електронному архіві наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорськоголектронному архіві наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

photo1672779386 4 1 photo1672779378 8 1 photo1672779378 4 1

Серед позитивних факторів у підготовці здобувачів ступеня магістра слід зазначити: високий рівень теоретичної і практичної підготовки, організованість та серйозне ставлення до науково-дослідної роботи та оформлення її результатів у вигляді кваліфікаційної роботи. Серед недоліків варто зауважити відсутність захистів іноземною мовою.

Захист проводився дистанційно з використанням платформи відео-конференцій Zoom. Враховуючи ситуацію студентам також була надана можливість презентації своїх робіт через відео запис, який члени комісії отримували напередодні дня захисту з метою повного ознайомлення зі специфікою дисертацій. Участь в онлайн конференції із захистів кваліфікаційних робіт змогли взяти участь усі бажаючі (за умови попередньої реєстрації).

Вітаємо магістрантів 2022 року випуску з успішним захистом магістерських дисертацій!

Щиро бажаємо подальших успіхів, наснаги та креативності в професійних справах та починаннях!

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021