Розклад проведення заліків та здачі академзаборгованостей (весняна сесія)

consult2Складання та перескладання академічних заборгованостей з дисциплін 2го семестра 22-23 навч. року для студентів 4 курсу буде проходити за наступним графіком:

  • Графік проведення заліків та їх перескладань (викладачі кафедри АСНК)
  • Додаткова сесія  запланована на період з 17.04.2023 року по 22.04.2023 року
  • Період езаменаційної сесії - 10 квітня по 16 квітня 2023 року
  • Період практики -  з 17 квітня по 21 травня 2023 р.
  • Захисти бакалаврів - з 19 червня 2023 р.
  • Закінчення семестру 30 червня 2023 року.

Заліки проводяться в період остатніх двох тижнів теоретичного навчання у семестрі, як правило на останньому за розкладом занятті з відповідної навчальної дисципліни (освітнього компонента) (п.4.12 Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання).

Для інформації:

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021