Ходневич С. Дослідження вихрострумових дефектоскопів на базі синтезатора частоти

Дана магістерська дисертація складається з 82 сторінки, 50 ілюстрацій, 35 таблиць та 24 літературних посилань.

В даній дисертації розглянуті особливості використання ортогональних методів вимірювання параметрів сигналів при проектуванні вихрострумових дефектоскопів   на базі мікроконтролерів. Аналізується запропонована авторами нова структура дефектоскопа, яка складається з одного вимірювального каналу, та реалізує ортогональний метод вимірювання, має дуже мале енергоспоживання, малі габарити і відповідну вартість. Проведені  експериментальні дослідження запропонованої структури вихрострумового дефектоскопу на спеціальному експериментальному макеті, де за допомогою високоточного синтезатора сигналів SDG102, фірми SIGLENT, проводилась імітація можливих дефектів які можуть призводити як до зміни фази так і амплітуди вимірювального сигналу, що підтвердило високі метрологічні можливості цієї структури.

 

Для дослідження залежності точності визначення параметрів амплітуди та фази інформаційного сигналу, отриманого у вихрострумовому контролі при використанні запропонованого ортогонального методу обробки було проведено моделювання в пакеті програм Matlab, яке підтвердило високу точність визначення вищеназваних параметрів сигналу для різних співвідношень сигнал/шум.

Мета роботи: полягає у досліджені можливостей розробки вихрострумових дефектоскопів на мікроконтролерах, з малим енергоспоживанням та невисокою вартістю.

Об’єкт дослідження –   процес отримання сигналів, при вихрострумовому контролі, та визначення їх інформативних параметрів (фази та амплітуд).
Предмет дослідження – методи  та засоби обробки сигналів, для підвищення точності  та швидкодії визначення параметрів при вихрострумовому контролі.

Керівник доц. Баженов В.Г.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021