Погребенко Д.М. Методи і засоби для реабілітації гомілковостопного суглоба

Магістерська дисертація складається зі вступу та 5 розділів, висновку та списку використаної літератури. Повний обсяг складає 73 сторінок, в тому числі 41 ілюстрація, 22 таблиці та 19 літературних джерел.

Актуальність даної теми полягає в тому, що кількість людей, які потребують реабілітації значно зросла останнім часом, у зв’язку з АТО на сході України. Відомі закордонні пристрої для пасивного відновлення гомілковостопного суглоба, але їхнім основним недоліком є висока ціна, а в нашій країні товари даного профілю не виробляються, через це багато людей, що потребують реабілітації не можуть дозволити собі дороге обладнання. Відомі патенти для активної розробки гомілковостопного суглоба, але їхнім основним недоліком те, що вони не підходять для відновлення іммобілізованої кінцівки. Тому пропонується створити реабілітаційний прилад, використавши в якості джерела рушійної сили сервопривід. Основною перевагою має стати ціна за рахунок використання більш дешевих серійних компонентів.

Мета даного дослідження полягає у розробці реабілітаційного приладу призначеного для примусового відтворення плантарного/тильного згинання стопи, також приведення/відведення. Створення програми керування є другим етапом проведеного дослідження.

 Завдання:

  1. Аналітичний огляд і патентний пошук;
  2. Розробка конструкції приладу;
  3. Розробка програми керування;
  4. Макетування та експериментальні дослідження.

Об'єкт досліджень – реабілітація гомілковостопного суглоба.
Предмет досліджень – методи і засоби для реабілітації гомілковостопного суглоба.

За результатами дослідження було доведено можливість створення реабілітаційного приладу за допомогою апаратної платформи Arduino  та середовища графічного програмування National Instruments LabView, а також розроблено макет пристрою. Використання даних технологій значно здешевить виготовлення приладів і зробить їх більш доступними.

Результати дослідження були опубліковані в збірниках тез 10-ї Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Новые направления развития приборостроения», 10-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Погляд у майбутнє приладобудування», 13-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні», також було отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

Керівник доц. Галаган Р.М.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021