Івасик Ю. Дослідження ультразвукових витратомірів палива

Дана магістерська дисертація складається з 86 сторінок, 26 рисунків, 22 таблиць та 22 джерел за переліком посилань.

У дисертації розглянуті основні технічні характеристики трактора Joon Deere 8430. Проаналізовано його систему подачі палива та зроблено розрахунок витрати. Запропоновано схему контролю витрати палива. Визначення витрат пропонується здійснювати за рахунок визначення різниці між об’ємом  подачі та об’ємом повернення палива. Ця схема є оптимальною і не вимагає додаткового втручання в паливну систему. Оскільки діаметр трубки подачі палива всього      лише 10 мм, то  була запропонована конструкція витратоміру. Вона є моноблочною, тобто п’єзоперетворювачі змонтовані в трубі стаціонарно.

Здійснено моделювання руху потоку палива в запропонованій конструкції витратоміру в програмному середовищі SolidWorks Flow Simulation.  В ході дослідження конструкцію було двічі змінено та удосконалено. В результаті ми досягли того, що лінійна залежність зміни швидкості та зміни різниці фази зберігається.

 

Також виведено рівняння виміру витрати палива, визначені основні фактори, що впливають на точність виміру.

Проведено маркетинговий аналіз стратап-проекту для визначення можливості його ринкового впровадження та можливих напрямів реалізації цього впровадження.

Метою роботи є  дослідження можливості реалізації ультразвукового витратоміру палива.

Об’єкт дослідження – процес розповсюдження ультразвукових сигналів у витратомірі палива.
Предмет дослідження – дослідження методів підвищення точності вимірювання витрат рідини.

Керівник доц. Баженов В.Г.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021