Богданов В. Дослідження ультразвукової системи контролю зміщення людської кістки при зламах

Дана магістерська дисертація складається з 90 сторінок, 40 ілюстрацій, 25 таблиць та 18 літературних посилань.

В магістерській дисертації було проведено дослідження можливостей побудови ультразвукової системи для контролю кісток передпліччя. Було запропоновано систему, яка включає в себе шість лінійних антенних решіток, активні групи лінійних антенних решіток можуть використовуватись як фазовані антенні решітки.

Досліджені можливі схеми прозвучування в системі. Запропоновані два режими роботи системи, перший це визначення наявності тріщини, другий знаходження розміру зміщення. В результаті дослідження було виявлено, що найбільш ефективним є дзеркально тіньовий метод, але це значно ускладнює алгоритм роботи системи, а саме потребує початкового налаштування. Також у даній системі для підвищення достовірності та швидкодії контролю при похилому введені променю пропонується випромінювання в двох напрямках одночасно на різних частотах. Проаналізована сучасна елемента база, яка задовольняє поставленим вимогам системи за допомогою широкополосних композитних датчиків.

 

Мета роботи  полягає у дослідження можливості побудови системи для проведення контролю людських кісток на базі ФР. Аналіз режимів робити ФР, виявлення побічних ефектів ФР при реалізації контролю, та розробка методів їх пригнічення.

Об’єкт дослідження – процес поширення ультразвукових хвиль в передпліччі.
Предмет дослідження –  методи та засоби побудови ультразвукової системи для контролю кісток. Засоби підвищення достовірності та швидкодії контролю.

Керівник доц. Баженов В.Г.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021