Воловоденко М. Автоматизована система вихрострумового контролю трубок теплообмінників АЕС

Магістерська дисертація містить 82 листа, 27 рисунків, 27 таблиць, 18 джерел за переліком посилань.

У дисертації розглянуто питання контролю теплообмінних трубок парогенераторів АЕС. Внутрішній діаметр теплообмінних трубок всього лиш 16 мм, контроль експлуатаційний, що зумовлює необхідність мініатюрності датчика та можливість доступу до ОК тільки з середини. Запропоновано функціональну схему та алгоритм роботи згідно вимог до системи. Новизною роботи є запропонована ідея комбінувати амплітудний і фазовий методи обробки сигналів від вихрострумового датчика з метою підвищення вірогідності виявлення сигналів дефектів.

Також в проекті запропоновано датчик для здійснення контролю ¬ представлено збиральне креслення. Проведено відповідні моделювання для підтвердження актуальності запропонованого методу обробки, зокрема для підвищення точності для методу з використанням фазової обробки, де пропонується використовувати R-статистику.

 

Об’єктом дослідження є процес вихрострумового контролю теплообмінних трубок парогенератора АЕС.
Предметом дослідження є методи та засоби двопараметрового вихрострумового контролю сталевих тонкостінних теплообмінних труб парогенератора АЕС.

Метою дослідження є розроблення проекту автоматизованої системи вихрострумового контролю теплообмінних труб ПГ АЕС. Забезпечення контролю сприяє досягненню максимальної безпеки та збільшення тривалості безаварійної роботи АЕС.

Науковою новизною є запропонована методика комбінації амплітудного і фазового методу обробки з метою підвищення вірогідності виявлення сигналів дефектів.

Ключові слова: вихрострумовий контроль, теплообмінні трубки, АЕС, амплітудний та фазовий методи обробки.

Керівник проф. Куц Ю.В.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021