Курасов О. Ультразвуковий контроль елементів трубчастих конструкцій

Дана магістерська дисертація складається з 87 сторінок, 21 ілюстрацій, 24 таблиць.

В даній магістерській дисертації було розроблено автоматичну УЗ систему контролю труб з використанням технології LRUT. Дана тема є актуальною на сьогодні оскільки в умовах автоматизації та великих обсягу неруйнівного контролю, необхідні системи , які можуть з цим справлятися.  Запропонована в даній роботі система складається з сучасних технологій в УЗК. Для забезпечення акутстичного постійного контакту між об’єктом контролю і системою, використано новітні ідеї. Моделювання роботи системи проводилось з використанням сучасного програмного забезпечення.

Також проведено розробку потенційного стартап проекту, й розглянуто можливість виходу системи на міжнародний та вітчизняний ринки.
Мета магістерської  дисертаційної  роботи дослідити можливості використання ультразвукового контролю труб великого діаметра та розміру.
Розроблена система може бути застосована в неруйнівного контролю в якості основної чи допоміжної. Також завдяки універсальності алгоритмів роботи з мінімальними змінами може бути перебудована під інший спосіб знаходження дефектів в трубопроводах.

Ключові слова: контроль трубопроводу, LRUT, ПЕП, автоматизований НК

Керівник проф. Маєвський С.М.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021