Стасишин О. Система автоматизованого аналізу медичних термограм

Дана магістерська дисертація складається з 80 сторінок, 47 ілюстрацій і 24 таблиць.

Під час виконання дисертації було розроблено систему для автоматичної класифікації медичних термограм грудної клітини на хворих і здорових пацієнтів.
Дана тема є досить актуальною на сьогоднішній день оскільки використання термограм саме набуває широкого розповсюдження, тому з’являється необхідність в застосуванні програмних методик, які допоможуть лікарям визначати хворобу навіть на початковій стадії, звернути їх увагу на можливі симптоми для більш детального дослідження та правильності постановки діагнозу.

Запропонована система складається з програмного забезпечення, розробленого з використанням мови програмування Python з використанням opensource бібліотек. Для обробки були використані різні математичні методи обробки даних, такі як Singular value decompression для перетворення зображення в вектор, і Support vector machine для навчання моделі і її подальшого використання для класифікації термограм. Також були розраховані метрики для правильної валідації і загальної перевірки правильності і адекватності проведення контролю.

Також було проведено розробку стартап проекту для потенційного початку масового виробництва, а також розглянуто можливості виходу розробленої системи на вітчизняний і міжнародні ринки.

В результаті проведеної роботи було розроблено програмне забезпечення з метрикою F1 score 0.81, що є дуже хорошим результатом зважаючи на відносно невелику вибірку і розроблений скрипт для перевірки нових термограм на основі навченої SVM моделі.

Ключові слова: термограма, python, машинне навчання, автоматизація, класифікація, обробка зображень

Керівник: ст.в. Муравйов О.В.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021