Белак А. Автоматизована система вимірювання напруження електричного поля на місцевості

Актуальність теми
На даний момент електричне поле атмосфери є характеристика, яка слабо вивчена. А даремно так як ця характеристика може бути дуже корисною. На даний момент вже є роботи, які описують що електричне поле атмосфери, може слугувати інформативним параметром при знаходженні корисних копалин. Головною характеристикою електричного поля є його напруженість. На даний момент процес вимірювання напруженості електричного поля атмосфери достатньо складний процес, так як в даному разі цей параметр має дуже маленькі показники, які важко фіксувати. І на даний час не існує ні одної автоматизованої системи по вимірювання напруженості електричного поля атмосфери на місцевості, для дослідження корисних копалин, і в загальному впливу різних факторів на напруженості. Саме тому питання створення автоматизованої системи для вимірювання напруженості електричного поля атмосфери на місцевості, а також покращення існуючих методів такого вимірювання є дуже актуальною.

Мета і задачі дослідження
Мета дослідження – покращення методів вимірювання напруженості електричного поля атмосфери, а також розробка методів автоматизації даного процесу.

Для досягнення поставленої мети були розв’язані такі задачі:
1) Аналіз всіх існуючих методів вимірювання напруженості електричного поля атмосфери.
2) Удосконалення динамічного методу вимірювання напруженості електричного поля атмосфери.
3) Аналіз способів автоматизації процесу вимірювання напруженості електричного поля атмосфери на місцевості.

4) Розробка автоматизованої системи вимірювання напруженості електричного поля атмосфери на місцевості.
Об’єкт дослідження – процес автоматизованого вимірювання напруженості електричного поля атмосфери на місцевості.
Предмет дослідження – методи вимірювання напруженості електричного поля атмосфери на місцевості.
Методи дослідження ґрунтуються на теоретичних основах вимірювань напруженості електричного поля атмосфери, автоматизації процесу, теоретичній основі роботи GPS, а також теоретичних основах комп’ютерної обробки інформації

Наукова новизна одержаних результатів
1) Удосконалено динамічний метод вимірювання напруженості електричного поля атмосфери.

Практичне значення результатів дисертації
1) Розроблено автоматизований прилад для вимірювання напруженості електричного поля атмосфери на місцевості.

Керівник: к.т.н., доц. Баженов В.Г.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021