Живкович А. Тепловізійна система для діагностування тепловтрат споруд

Метою магістреської дисертації є розробка тепловізійної системи та застосунку на смартфони, що може використовуватися не тільки при аудиті тепловитрат споруд, але й практично використовуватися у різних сферах.
Зміст магістерської дисертації містить вступ, чотири роззіди, висновки, список використаних джерел при дослідженні та додатки. Робота викладена на 73 сторінках, містить 28 рисунків та 28 таблиць.
В межах даної магістерської дисертації було проведено дослідження теоретичних основ термографії, розроблено функціональну схему пристрою, сконструйовано тепловізійну систему та розроблено мобільний додаток для зручного управління приладом, здійснено підбір комплектуючих пристрою та обґрунтовано розробку стартап-проєкту для комерційного використання як спеціалістами у їх роботі, так і звичайними користувачами у повсякденному житті.

Керівник: к.т.н. Муравйов О.В.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021