Магістерські дисертації (2016-2017рр.)

Теми магістерських дисертацій випускників 2017 року та коротка анотація до них:

Українець С.С.
Технологія акустичної дефектоскопії з використанням GSM
(керівник доц. Петрик В.Ф.)

Шиндерук Т.Д.
Дослідження кореляційного методу локацій акустичних сигналів
(керівник доц. Баженов В.Г.)

 

Теми магістерських дисертацій випускників 2016 року та коротка анотація до них:

Євстратенко І.Г.
Система контролю вологості тканин
(керівник проф. Маєвський С.М.)

Карпінський В.В.
Вихрострумовий дефектоскоп з бездротовою системою передачі даних
(керівник  доц. Петрик В.Ф.)

Кравченко М.В.
Дослідження багаточастотного методу сканування об’єктів на базі ФАР
(керівник доц. Баженов В.Г.)

Kовтун Г.М.
Мобільний ультразвуковий дефектоскоп
(керівник доц. Петрик В.Ф.)

Момот А.С.
Розробка алгоритмів класифікації технічного стану композиційних матеріалів за результатами акустичного контролю
(керівник доц. Галаган Р.М.)

Стельмах І.В.
Розробка алгоритмів систем керування та навігації мобільних роботів для неруйнівного контролю
(керівник доц. Галаган Р.М.)

Топіха Д.М.
Ультразвуковий дефектоскоп з телеметричною системою зв’язку
(керівник доц. Протасов А.Г.)

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021