Сторожик Д. Тепловізійна система з мультиспектральним комплексуванням зображення

Дана магістерська дисертація складається з вступу, 4 розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Повний обсяг роботи склав 130 сторінок, містить 64 ілюстрації та 24 таблиці. Опрацьовано 54 джерела літератури.

Як результат роботи над магістерською дисертацію було розроблено функціональну схему та оптичній тракт тепловізійної системи з мультиспектральним комплексуванням зображення, розроблено 3 повноцінних програми та навчено нейронну мережу. Також було розроблено стартап-проект, для аналізу можливого комерційного використання розробленої системи.

 Головною функцією розробленої системи має стати масовий контроль температури тіла людей в місцях скупчень, для виявлення підвищеної температури – головним симптомом інфекційного захворювання. Події останнього року продемонстрували нам актуальність даної проблеми.

Ключові слова: тепловізори, комплексування зображень, тепловий контроль, неруйнівний контроль, машинне навчання, автоматизація, температурний скринінг, двоканальна оптична система, обробка зображень, c#, контроль інфекційних захворювань.

Керівник: ст.в. Муравйов О.В.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021