Тагіров Д. Прилад для контролю теплової енергії

Метою даного дипломного проекту є розробка ультразвукового приладу для контролю затраченої теплової енергії в жилих будинках та підприємствах, а також для контролю затраченого теплоносія.

У дипломі було розглянуто сучасні варіанти приладів з аналізом принципу дії та їх використання у різних сферах діяльності, дана порівняльна характеристика зі схемами та таблицями. Зроблені висновки стосовно  пріоритетності використання ультразвукового лічильника тепла та пропозиції щодо його вдосконалення.

Робота цього приладу заснована на методі ультразвукового вимірювання. Прилад складається з електричного обчислювача, витратоміра з ультразвуковими сенсорами та датчиками температури.

 У дипломному проекті було проведено моделювання та розрахунок ультразвукового лічильника теплової енергії, розроблено функціональну, структурну та електричну схему і складальне креслення приладу.

Керівник: проф., д.п.н., проф. Протасов А.Г.

Повний текст проекту (.pdf)

Повний перелік дипломних робіт

Список використаної літератури

1. Галаган Р. М. Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю: підручник / Р. М. Галаган. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 263 с.
2. Єременко В.С. Шляхи мінімізації сумарної похибки вимірювання швидкості ультразвуку в матеріалах з неоднорідною структурою / В.С. Єременко, Р.М. Галаган // Електротехнічні та комп’ютерні системи. Науково-технічний журнал. – Одеса. – 2012. – № 06 (82). – С. 39-45.
3. Галаган Р.М. Ультразвуковий штангенциркуль / Р.М. Галаган, М.В. Кащич // Методи та прилади контролю якості. Науково-технічний журнал. – Івано- Франківськ. – 2008. – Вип. №20. – С.18-20.
4. Цапенко В. К. Основи ультразвукового неруйнівного контролю: підручник / В. К. Цапенко, Ю. В. Куц. –К. : НТУУ «КПІ», 2010. –448 с.
5. Аналого-цифровое преобразование / Под ред Уолта Кестера. *Москва: Техносфера, 2007. - 1016 с.
6. Счётчики тепла [Електронний  ресурс] – Режим    доступу    до    ресурсу: http://www.ktto.com.ua/water/tsh/
7. Приборы учета тепловой энергии и теплоносителя [Електронний  ресурс] – Режим    доступу    до    ресурсу: http://cbias.ru/terias/cont/1/1_5.htm/
8.  Ультразвуковые датчики [Електронний  ресурс] –Режим    доступу    до    ресурсу: https://mirrobo.ru/micro/ultrazvukovye-datchiki/

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021