Петренко Д. Автоматизований пристрій для контролю освітленості

На дипломний проект бакалавра було вирішено розробити автоматизований пристрій для контролю освітленості. На основі літературного огляду проведено аналіз сучасних моделей люксметрів, сфер їхнього застосування, принципу дії.

Виявлено проблематику застосування даних приладів у сфері сільського господарства, а саме при вирощування рослин захищеного ґрунту, які потребують постійного контролю. Обрано варіанти автоматизації для покращення роботи приладу в даній області. Розроблено пристрій, при застосуванні якого вирішується задача не тільки контролю освітленості, а й контролю рівня потоку інфрачервоного випромінювання та за допомогою датчика кольору визначаються відтінки забарвлення листя, щоб дізнатися, яких поживних речовин не вистачає рослині на певному етапі росту.

 

Пристрій було зібрано на основі плати Adafruit METRO Arduino-Compatible. Проведено випробування, такі як: вимірювання освітленості, світлового потоку в видимому діапазоні довжин хвиль спектру, рівня інфрачервоного випромінювання, визначення певної кількості кольорів об’єктів контролю. Автоматизацію пристрою для використання у сфері сільського господарства успішно реалізовано.

Перелік ключових слів: освітленість, автоматизація, інфрачервоне випромінювання, світловий потік, люксметр, фотометрія.

Керівник: старший викладач, к.т.н. Муравйов О.В.

Повний текст проекту (.pdf)

Повний перелік дипломних робіт

Список використаної літератури

 1. Україна – ЄС. Де краще освітлення? – Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/8777/1/NRMSE2017_V2_P590-591.pdf
 2. ДСТУ ГОСТ ИСО 8995:2003 – Режим доступу: http://interiorfor.com/dstu/dstu-gost-yso-8995-2003/
 3. Природне і штучне освітлення. – Режим доступу: http://www.gorsvet.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/08/ДБН-В.2.5-28-2006.pdf
 4. Використання штучного освітлення для рослин захищеного ґрунту – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4097/1/VKHNTU_2016_170_181-187.pdf
 5. Петренко Д. В. Необхідність застосування люксметрів в неруйнівному контролі та охороні праці / Д. В. Петренко // Погляд у майбутнє приладобудування: збірник праць ХIII Науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ, Україна,  13-14 травня 2020. – С. 301-304.
 6. Lashko Olena Experience in the Organization of Non-Destructive Testing Formal Education in Ukraine / International Conference NDT Days 2019, 17-21 June, 2019, Sozopol, Bulgaria (NDT Days 2019). - P. 91-95.
 7. Прилади для визначення рівня освітленості і методика його визначення. – Режим доступа: https://remzhuk.ru/uk/pribor-ispolzuemyi-dlya-izmereniya-osveshcheniya-lyuksmetr-pribor-dlya-izmereniya/. – 10.04.2020.
 8. Муравьёв А. В. Основные тенденции, проблемы и перспективы развития дисплейной наноэлектроники / А. В. Муравьёв // Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в Європейському союзі: матеріали 2-гої науково-технічної конференції з міжнародною участю – Польща, Люблін, 2018. – С. 10-11.
 9. Електронні компоненти та обладнання. – Режим доступа: https://electronoff.ua/search?name=люксметр. – 12.04.2020.
 10. Муравьёв А. В. Перспективы применения нанотехнологий в микроэлектронике при производстве дисплеев / А. В. Муравьёв // Приборостроение – 2018: материалы 11-й Международной научно-технической конференции. – Минск, Белоруссия, 2018. – С. 311-313.
 11. Морозов М. А. Современная лазерная дальнометрия / М. А. Морозов, А. В. Муравьёв // Новые направления развития приборостроения: материалы 9-й международной научно-технической конференции молодых ученых и студентов, 20-22 апреля. – Минск, Беларусь, 2016. – с. 38.
 12. Протасов А. Г. Особливості професійної підготовки фахівців з неруйнівного контролю та технічної діагностики у вищому навчальному закладі / А. Г. Протасов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Харків). – 2006. – №13. – С. 96-99.
 13. Ознаки нестачі в рослин основних елементів живлення. – Режим доступу: http://artahg.com.ua/statti/oznaky-nestachi-v-roslynakh-osnovnykh-elementiv-zhyvlennya.html
 14. Цапенко В. К Основи ультразвукового неруйнівного контролю: підручник / В. К. Цапенко, Ю. В. Куц. – Київ: НТУУ «КПІ», 2010– 448 с.
 15. Галаган Р. М. Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю: підручник / Р. М. Галаган. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 263 с.

Україна – ЄС. Де краще освітлення? – Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/8777/1/NRMSE2017_V2_P590-591.pdf

ДСТУ ГОСТ ИСО 8995:2003 – Режим доступу: http://interiorfor.com/dstu/dstu-gost-yso-8995-2003/

Природне і штучне освітлення. – Режим доступу: http://www.gorsvet.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/08/ДБН-В.2.5-28-2006.pdf

Використання штучного освітлення для рослин захищеного ґрунту – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4097/1/VKHNTU_2016_170_181-187.pdf

Петренко Д. В. Необхідність застосування люксметрів в неруйнівному контролі та охороні праці / Д. В. Петренко // Погляд у майбутнє приладобудування: збірник праць ХIII Науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ, Україна,  13-14 травня 2020. – С. 301-304.

Lashko Olena Experience in the Organization of Non-Destructive Testing Formal Education in Ukraine / International Conference NDT Days 2019, 17-21 June, 2019, Sozopol, Bulgaria (NDT Days 2019). - P. 91-95.

Прилади для визначення рівня освітленості і методика його визначення. – Режим доступа: https://remzhuk.ru/uk/pribor-ispolzuemyi-dlya-izmereniya-osveshcheniya-lyuksmetr-pribor-dlya-izmereniya/. – 10.04.2020.

Муравьёв А. В. Основные тенденции, проблемы и перспективы развития дисплейной наноэлектроники / А. В. Муравьёв // Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в Європейському союзі: матеріали 2-гої науково-технічної конференції з міжнародною участю – Польща, Люблін, 2018. – С. 10-11.

Електронні компоненти та обладнання. – Режим доступа: https://electronoff.ua/search?name=люксметр. – 12.04.2020.

Муравьёв А. В. Перспективы применения нанотехнологий в микроэлектронике при производстве дисплеев / А. В. Муравьёв // Приборостроение – 2018: материалы 11-й Международной научно-технической конференции. – Минск, Белоруссия, 2018. – С. 311-313.

Морозов М. А. Современная лазерная дальнометрия / М. А. Морозов, А. В. Муравьёв // Новые направления развития приборостроения: материалы 9-й международной научно-технической конференции молодых ученых и студентов, 20-22 апреля. – Минск, Беларусь, 2016. – с. 38.

Протасов А. Г. Особливості професійної підготовки фахівців з неруйнівного контролю та технічної діагностики у вищому навчальному закладі / А. Г. Протасов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Харків). – 2006. – №13. – С. 96-99.

Ознаки нестачі в рослин основних елементів живлення. – Режим доступу: http://artahg.com.ua/statti/oznaky-nestachi-v-roslynakh-osnovnykh-elementiv-zhyvlennya.html

Цапенко В. К Основи ультразвукового неруйнівного контролю: підручник / В. К. Цапенко, Ю. В. Куц. – Київ: НТУУ «КПІ», 2010– 448 с.

Галаган Р. М. Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю: підручник / Р. М. Галаган. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 263 с.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021