Петруша А. Вихрострумовий прилад контролю осьового переміщення валів турбін

У дипломному проекті був спроектований вихрострумовий прилад для контролю осьового переміщення валів турбін. У вступі обґрунтовано актуальність розробки.

У першому розділі проведено аналітичний огляд, в якому розглянуто: турбіна як об’єкт вихрострумового контролю, матеріали з яких виробляють корпус турбін, котушки індуктивності, нормативно технічна база вихрострумового контролю, обґрунтовано необхідність збереження даних електричного сигналу до віддаленного сховища.

У другому розділі проведено розрахунок вихрострумового перетворювача. Обрані конструктивні параметри перетворювача, розраховано вихідні сигнали, граничне значення струму перегріву котушки, глибина проникнення вихрових струмів тощо, обрано апаратну частингу приладу, ацп, підсилювач, мікроконтролер, побудовано структурну схему одного каналу приладу.

У третьому розділі було розроблено програмну частину приладу, описано принцип її роботи. Спроектовано сутності які буду знаходитися у віддаленому сховищі даних, обґрунтовано використання хмарних рішень для обробки, аналізу, збереження та візуалізаціі даних.

Керівник: проф., д.т.н., проф. Куц Ю.В.

Повний текст проекту (.pdf)

Повний перелік дипломних робіт

Список використаної літератури

1.    Y. Kuts, A. Protasov, Iu. Lysenko, O. Dugin, O. Bliznuk, V. Uchanin Using multidifferential transducer for pulsed eddy current object inspection // IEEE First Ukraine Conference on Elektrical and computer engineering (Ukrcon) . Conference Proceedings. May 29 –June 2, 2017. Kyiv, Ukraine.– P.826 – 829.
2.    Kuts Y., Protasov A., Lysenko U., Dugin O.Pulsed Eddy Current Non-Destructive Testing of the Coating Thickness// The e-Jornal of Nondestructive Testing.– .2014.– № 12,Vol.19.– Access mode: http://www.ndt.net/events/ ECNDT2014/app/content/Paper/187_Lysenko-Rev1.pdf(last access: 05.07.17
3.    Куц Ю.В., Петрик В.Ф., Лысенко Ю.Ю., Дугин А.Л.  Экспериментальное исследование вихретоковой системы контроля крупногабаритных изделий // Научни известия на НТСМ 2013 (Болгария). – №2 (139). – С.72–74.
4.    Лисенко Ю.Ю., Дугін О.Л., Куц Ю.В., Протасов А.Г. Застосування накладних перетворювачів в імпульсному вихрострумовому контролі // Вісник національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” серія приладобудування. - Київ : Вид-во НТУУ “КПІ”, 2016, вип. 51.–С.58–63.
5.    Kuts Y.V., Lysenko Y.Y., Dugin A.L Zakrevskii ., A.F.   Analysis of an Eddy-Current Transducer with Impulsive Excitation in the Nondestructive Testing of Cylindrical Objects // Materials Sciencec, Vol. 52, No.3, November, 2016. –P.431 – 437.
6.    Петруша А. В. Розробка віддаленого сховища даних для багатокональних приладів вихрострумово контролю реального часу  / А. В. Петруша, Ю. В. Куц // ХIII Науково-практична конференція студентів та аспірантів «Погляд у майбутнє приладобудування», 13-14 травня 2020 р., м. Київ, Україна: збірник статей. КПІ ім. Ігоря Сікорського, ПБФ, 2018. – С. 307–311.
7.    Высокоскоростная обработка. [Электронный ресурс]. 2011. – Режим доступа к статье: http://www.delcam-ural.ru/cam/tehpodderjka (Дата обращения: 04.05.2011).
8.    Miller, R.A “Thermal Barrier Coatings of Aircraft Engines: History and directions” Journal of Thermal Spray Technology 1997, pp 35 - 42
9.    Bhagi LK, Rastogi V, Gupta P (2017). "Study of corrosive fatigue and life enhancement of low pressure steam turbine blade using friction dampers". Journal of Mechanical Science and Technology. 31: 17–27. doi:10.1007/s12206-016-1203-5.
10.    Kurt H. Stern Metallurgical and Ceramic Protective Coatings, ISBN 0412544407, Chapman & Hall.
11.    Высокотемпературные жаростойкие покрытия и жаростойкие слои для теплозащитных покрытий / [С. А. Мубояджян, С. А. Будиновский, А. М. Гаямов, П. В. Матвеев] // Авиационные материалы и технологии. – 2013. –№ 1. – С. 17–20
12.    Thomas E. Strangman Metallurgical and protective coatings thermal barrier coatings for turbine airfoils / Thomas E. Strangman // Thin solid films, 1985. – 127. – P. 93–105.
13.    Срабатываемые, износостойкие и теплозащитные покрытия для деталей газового тракта турбины, компрессораи камеры сгорания ГТД / [В. А. Барвинок, И. Л. Шитарев, В .И. Богданович и др.] // Вестник СГАУ. –2009. – № 3– 1(19). – С. 11–29
14.    Каблов Е. Н. Теплозащитные покрытия для лопаток турбины высокого давления перспективных ГТД / Е. Н. Каблов, С. А. Мубояджян // Металлы, 2012.– № 1. – С. 5–13.
15.    Каблов E. H. Защитные покрытия лопаток турбин перспективных / E. H. Каблов, С. А. Мубояджян // ГТГ, 2001. – №3 (12). – С. 30–32
16.    de Matthew J. Donachie, Stephen James Donachie Superalloys: A Technical Guide – Pag 319 ISBN 0871707497 Technology – 2002
17.    Поліщук Є.С. Методи та засоби вимірювань неелектричних величин: Підручник/ Є. С. Поліщук. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2000. – 360 с.
18.    Поліщук Є.С., Дорожовець М.М., Яцук В.О. та ін. Метрологія та вимірювальна техніка: Підручник / Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М. Ванько, Т.Г. Бойко; За ред. проф. Є.С. Поліщука. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2003. – 544 с.
19.    Lashko Olena Experience in the Organization of Non-Destructive Testing Formal Education in Ukraine / International Conference NDT Days 2019, 17-21 June, 2019, Sozopol, Bulgaria (NDT Days 2019). - P. 91-95.
20.    Куц Ю.В. Магнітний неруйнівний контроль: Навчальний посібник / Ю.В. Куц, А.Г. Протасов, В.К. Цапенко, В.С. Єременко, Ю.Ю. Лисенко ‒ К: НТУУ ”КПІ”. – 2012. – 139 c.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021