Лемешенко В. Ультразвуковий прилад контролю зварних з’єднань

Якість зварних з'єднань та їх стан протягом терміну експлуатації є важливими питаннями безпеки та надійності в машинобудуванні, транспорті та промисловості загалом. Метою даного дипломного проєкту є аналіз існуючих приладів контролю зварних з’єднань та розробка сучасного ультразвукового приладу, його структурної та функціональної схем.

У проєкті представлено огляд існуючих методів вирішення поставленої задачі, обрано і обґрунтовано тип перетворювача, проведено його розрахунок, розроблено структурну та функціональну схеми, описано конструкцію перетворювача та методику опрацювання інформативного сигналу, яка покладена в основу електричної принципової схеми. Крім того, розроблено складальні креслення первинного перетворювача, та корпусу приладу, виконано деталювання: корпус, кришка. Загалом дипломний проєкт ґрунтується на сучасних розробках та вимогах до подібних приладів.

Керівник: cт.викладач, к.т.н. Лисенко Ю.Ю.

Повний текст проекту (.pdf)

Повний перелік дипломних робіт

Список використаної літератури

1.    Застосування зварювання: електронний ресурс, http://techtrend.com.ua/index.php?newsid=22922
2.    Зварні з’єднання: електронний ресурс (ЛНТУ, Луцьк, 2011). Взято з <http://elib.lutsk-ntu.com.ua/book/mbf/olk_i_tmm/2011/11-45/page63.html>
3.    Дефекти зварних з`єднань і методи їх виявлення особливості зварювання чавуну: електронний ресурс, http://ua-referat.com/Дефекти_зварних_з%60єднань_і_методи_їх_виявлення_особливості_зварювання_чавуну
4.    ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008. Управління, організація і технологія. Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних з'єднань та наплавок металевих конструкцій, http://profidom.com.ua/a-3/a-3-1/2229-dstu-n-b-a-3-1-112008-upravlinna-organizacija-i-tehnologija-nastanova-z-vizualnogo-i-vimiruvalnogo-kontrolu-zvarnih-z-jednan-ta-naplavok-metalevih-konstrukcij
5.    Радіаційні методи: електронний ресурс, https://studopedia.org/12-88525.html
6.    В.К. Цапенко та Ю.В. Куц, Основи ультразвукового неруйнівного контролю: підручник, (НТУУ «КПІ», Київ, 2010).
7.    Дифракционно-временной метод контроля (TOFD), https://www.olympus-ims.com/ru/applications/introduction-to-time-of-flight-diffraction-for-weld-inspection/
8.    Advanced NDT LTD, http://www.advanced-ndt.co.uk/SIUI_CTS-9005.htm
9.    EINSTEIN II, http://nktd.com.ua/ultrazvukovye-defektoskopy-serii-einstein-ii/
10.     EPOCH 650, https://www.olympus-ims.com/ru/epoch650/
11.     В.В. Сухoрукoв, Неразрушающий кoнтрoль (Высшая школа, Мoсква, 1991)
12.     Аlldatasheet, http://category.alldatasheet.com
13.     Даташит для KXO-204 9.8304 MHz (GEYER), KXO-200, https://spb.terraelectronica.ru/pdf/show?pdf_file=%2Fds%2Fpdf%2FK%2FKXO-200.pdf
14.     Electronic Components Datasheet Search, http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Al460
15.     STM32F103X8 Datasheet, http://www.buydisplay.com/download/manual/ER-TFTM050-3_Datasheet.pdf
16.     Техническая диагностика электрооборудования, https://zinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_3/463_lektsii_po_expluatatsii_chast_2/009.htm
17.     Лашко О. В. Окремі аспекти розробки навчальних програм для студентів спеціалізації «Неруйнівний контроль, технічна діагностика» / О. В. Лашко // Матеріали III науково-технічної конференції «Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в Європейському Союзі» з міжнародною участю – NDT – UA 2019, 17-19 вересня 2019 року, м. Київ, Україна. – Київ : УТ НКТД, 2019. – С. 32-37.
18.    Галаган Р. М. Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю: підручник / Р. М. Галаган. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 263 с.
19.    Петрик, В. Ф. Метрологія, стандартизація та сертифікація в неруйнівному контролі [Електронний ресурс] : навчальний посібник з дисциплін «Метрологія» та «Сертифікація і стандартизація» / В. Ф. Петрик, А. Г. Протасов ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,04 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015. – 266 с.
20.    Застосування кругових статистик для виявлення сигналу ультразвукового неруйнівного контролю / Ю.В. Куц, Ю.Ю. Лисенко, М.О. Редька, О.Д. Близнюк // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. — 2018. — № 2. — С. 32-36. — Бібліогр.: 11 назв. — укр.
21.    Застосування перетворення Гільберта в системах аналізу сигналів неруйнівного контролю / Ю.В. Куц, А.Г. Протасов, О.Л. Дугін, Ю.Ю. Лисенко // КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ. – 2018. – C. 167.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021