Рац О. Прилад для визначення концентрації діоксиду вуглецю у повітрі

Метою даного дипломного проекту є розробка приладу для визначення концентрації діоксиду вуглецю у повітрі. Тема проекту є досить актуальною, адже проблема впливу низької якості повітря на організм людини входить до п'ятірки найважливіших проблем охорони здоров'я за даними різних асоціацій у світі.
Перший розділ присвячено огляду проблематики забрудненості атмосфери та її зміни за останні роки. Було розглянуто нормативи безпечної концентрації у приміщення та європейський стандарт. Проаналізовано вплив різних концентрацій двоокису вуглецю на стан людини. У другому розділі роботи було розглянуто методи вимірювання концентрації діоксиду вуглецю та сучасне обладнання.

Після аналізу позитивних і негативних сторін кожного методу було обгрунтовано обраний оптичний метод. Інші розділи дипломного проекту містять інформацію про розроблену структурну, функціональну та принципову схеми. Після розробки схем було проведено вибір компонентів електричної схеми запропонованого приладу та описано принцип роботи пристрою та датчику.

З метою коректного визначення концентрації вуглекислого газу та роботи приладу в цілому було створено спеціальний алгоритм опрацювання сигналу датчика, що покладено в основу програми для мікроконтролера.

Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 79 сторінок, включає 11 ілюстрацій, 6 таблиць, 6 креслеників, 9 посилань, 1 додатку та 11 формул.

Керівник: cт.викладач, к.т.н. Лисенко Ю.Ю.

Повний текст проекту (.pdf)

Повний перелік дипломних робіт

Список використаної літератури

1.    ROBINSON, J. & NELSON, W.C. National human activity pattern survey data base. Research Triangle Park, NC, US Environmental Protection Agency,      1995.
2.    EUROPEAN EN, DIN, ISO, IEC AND VDA STANDARDS. Popular standards: веб-сайт. URL:  https://www.en-standard.eu/store/?gclid=CjwKCAjw5vz2BRAtEiwAbcVIL6FccwjRJju4tM2500WCdLWSQTaFQhJkmSXFlVoMtF09fhdmyYOfghoCO3UQAvD_BwE
3.    Інфрачерво́на спектроскопі́я: веб-сайт. URL: https://www.wikizero.com/uk/%D0%86%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F
4.    Інфрачервоний спектрометр. Види інфрачервоних спектрометрів: веб сайт. URL:  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
5.    Datasheet MH-Z19B. Technical Parameters and Structure: веб-сайт. URL: https://www.winsen-sensor.com/d/files/infrared-gas-sensor/mh-z19b-co2-ver1_0.pdf
6.    Приклад роботи приладу: веб-сайт. URL:  https://ovcharov.me/2018/10/21/co2-sensor-mh-z19b/
7.    Проблеми з якими можна стовкнутися в ході роботи: веб-сайт. URL: https://habr.com/ru/post/483826/
8.    Аналіз роботи сенсора: веб-сайт. URL: https://habr.com/ru/post/401363/
9.    Arduiono Pro mini. Опис мікроконтролера: веб-сайт. URL:https://micro-pi.ru/arduino-pro-mini-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021