Складчиков І.О. Смарт тепловізор

Дипломна робота складається із пояснювальної записки обсягом 79 сторінки, включає 35 ілюстрацій, 2 таблиці,  25 посилань та 42 формул.
У даної дипломній роботі було розроблено смарт-тепловізор за принципом інтернету речей для використання у виробництві.

У першому розділі дипломної роботи представлено теоретичні відомості теплового контролю. Наведено теоретичні відомості про застосування тепловізорів, їх переваги та недоліки в певних галузях. У другому розділі приведено вибір елементів для смарт-тепловізора та та обґрунтування їх вибору; розраховано основні параметри датчика та всієї системи смарт-тепловізора. В третьому розділі описано програмний алгоритм даної системи,  розглянуто основні функції програми та в додатках приведено програмний код системи.  В четвертому розділі приведено експериментальну частину. Описано роботу приладу на експериментальних зразках. Проаналізовано переваги та недоліки даного пристрою, та розглянуто перспективи вдосконалення та  розвитку даної розробки.

Ключові слова: тепловий контроль, сервер, смарт-тепловізор, датчики, мікроконтролери.

Керівник: ас., доктор філософії Момот А.С.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури

[1]     В. Клюев, Неразрущающий контроль и диагностика, Москва: Машиностроение , 2003.
[2]     В. Вавилов, Инфракрасная термография и тепловой контроль, Москва: ИД Спектр, 2013.
[3]     О. Муравйов, «Компенсація терморозфокусування оптичної системи тепловізора та перспективи його використання в медичній діагностиці,» Вісник інженерної академіх України, № 1, pp. 124-131, 2017.
[4]     В. Вавилов и Ф. Соснин, Неразрушающий контроль, Москва: Машиностроение, 2006.
[5]     В. Коротаев и Г. Мельников, Основы тепловидения, Воронеж: Спектр, 2012.
[6]     В. Колобородов и Б. А.В., «Эффективное использование тепловизоров для охранной системы наблюдения на основе неохладжаемых болометрических матриц,» в Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні, Київ, 2014.
[7]     A. Rogalski, «History of infrared detectors,» OPTO-ELECTRONICSZ REVIEW, т. 3, № 20, pp. 279-307, 2012.
[8]     W. Winfree и A. Plotnikov, «Defect Characterization in Composites Using a Thermal Tomographe Evalution,» Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluatiuon, № 18, pp. 1345-1352, 1999.
[9]     С. Панфилова и А. Власов, «Безконтакный тепловой контроль изделий электронной техники,» Производство электроники , № 3, pp. 25-30, 2007.
[10]     G. Bharath, «IoT Based Thermal Surveillance and Security System,» Devices for Integrated Circuit, № 3, pp. 13-23, 2019.
[11]     M. Nasir, «MONITORING OF BODY TEMPERATURE NON CONTACT USING AMG8833 THERMAL CAMERA AND FACE DETECTION,» Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Innovatif, т. 1, № 6, pp. 396-403, 2020.
[12]     D. Franchi, «Use of infrared matrix sensor for temperature measurement and monitoring of PEM/FC stacks,» Sensors and Actuators A: Physical, № 293, pp. 119-127, 2019.
[13]     J. Mesquite, «Assessing the ESP8266 WIFI module for the Internet of Things,» в IEEE 23rd International Conference on Emerging Technologies and Factory Aftomation (ETFA), 2018.
[14]     Б. Федорков и В. Телец, Микросхемы АЦП и ЦАП: функционирование, параметры, применение, Москва: Энергоатом, 1990.
[15]     B. Kostiyal, Home automation using arduino WIFI module ESP8266, Istanbul: Kalsekar Technical Campus Panvel, 2016.
[16]     P. Srivstava и M. Bajaj, «Overview of ESP8266 Wi-Fi module based smart irrigationsystem using IOT,» в Fourth International Conference on Advances in Electrical, Electronics, Information,Communication and Bio-Informatics (AEEICB), 2018.
[17]     І. Складчиков, «Смарт-тепловізор на основі датчика AMG8833,» Збірник праць конференції, pp. 310-312, 2021.
[18]     В. Петрик и О. Кустовський, «Бездротова передача даних у неруйнівному контролі,» в Сучасні прилади, матеріали і технології для НК і ТД машинобудівного і нафтогазопромисловго обладнання, Івано-Франківськ, 2008.
[19]     Р. Галаган и А. Момот, «Аналіз методів цифрової обробки термограм,» Вісник Київського політехнічного університету.Серія приладобудування, № 55, pp. 108-117, 2018.
[20]     M. Tran и T. Le, «Smart-config wifi technology using ESP8266 for low-cost wireless sensor networks,» в 2018 International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP), 2018.
[21]     V. Tyagur, «Passive optical athermalization of an IR three-lens achomat,» Journal of Optical Technology, т. 4, № 81, pp. 199-203, 2014.
[22]     М. Веселовский, «Побудова смарт-систем за допомогою RaspberryPi,» Система управління та навігації , № 3, pp. 69-72, 2017.
[23]     A. Momot и R. Galagan, «The Use of Backpropagation Artificial Neural Networks in Thermal Tomography,» в First International Conference on System Analysis & Intelligent Computing, 2018.
[24]     A. Momot и I. Skladchykov, «Deep learning automated data analysis of security infrared cameras,» Slovak international scintific journal, № 52, pp. 13-16, 2021.
[25]     І. Білокур, Основи дефектоскопії, Київ: Азимут-Україна, 2004.
[26]    Протасов, А. Г. Технології теплового неруйнівного контролю / А. Г. Протасов, Ю. Ю. Лисенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 133 с.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021