Прибильський А.І. Система автоматизованого контролю перенавантажень автотранспорту в русі

Дипломний проект бакалавра на тему «Система автоматизованого контролю перенавантажень автотранспорту в русі». Проект складається із вступу , двох розділів, висновків, списку літератури та додатків. Проект містить 63 сторінку, 4 таблиці, 27 рисунків, список використаних джерел з 29 найменувань, 4 додатків.
Метою дипломного проекту є розробка автоматизованої системи вимірювання ваги автомобілів в русі. У проектно-конструкторській частині проекту проаналізовані існуючі типи систем та окремі впроваджені конструкції , які застосовуються в світовій практиці для зважування автотранспорту в русі. Обгрунтована доцільність та актуальність проектування системи платформового типу з перетворювачами, які уявляють окремі конструктивні елементи. Розглянуті характеристики двох типів ваговимірювальних тензорезисторних перетворювачів з зсувним пружним елементом та пружним елементом розтягу-стиску.
У другій частині були проведені розрахунки технологічності конструкції вимірювального перетворювача для оцінки доцільності виробництва вимірювального перетворювача зсувного типу. Розроблені схема складального складу та технологічна схема складання перетворювача.

Керівник: Зайцев В.М.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури   

1. SEA Ukraine. (н.д.). Weight-in-Motion. [Электронный ресурс] https://www.sea.com.ua/ua/weight-in-motion/
2. SEA Ukraine. (н.д.). Вимірювальні майданчики Weight-in-Motion. [Электронный ресурс] https://www.sea.com.ua/ua/weight-in-motion/izmeritelnye-plosadki-wim/
3. IS-WIM. (н.д.). Системи WIM та їх компоненти [Електронний ресурс] https://www.is-wim.net/what-is-wim/introduction/wim-systems-components/
4. Federal Highway Administration. (2018р.). Weigh-in-Motion (WIM) Data Collection and Management Guidebook: Part 2 - Advanced Applications (508 Compliant). [Електронний ресурс] https://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/knowledgecenter/wim_guide/wim_guidebook_part2_070918_(508_compliant).pdf
5. Arizona Department of Transportation. (н.д.). SRP-731: Evaluation of Weigh-In-Motion Data for Commercial Vehicle Enforcement. [Електронний ресурс] https://apps.azdot.gov/files/ADOTLibrary/publications/project_reports/pdf/spr731(1).pdf
6. Springer. (2020р.). Using bridge weigh-in-motion systems to monitor single-span bridge influence lines. [Електронний ресурс] https://link.springer.com/article/10.1007/s13349-020-00407-2
7. Bence Szinyéri, Bence Kővári, István Völgyi, Dénes Kollár, Attila László Joó. (2023р.). A strain gauge-based Bridge Weigh-In-Motion system using deep learning. [Електронний ресурс] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141029622015486
8. Verified Market Research. (2023р.).Global Weigh-In-Motion System Market Size By Vehicle Speed (Low-Speed, High-Speed), By Type (In-road, Bridge Weigh), By End Use Industry (Highway Toll, Oil & Refinery), By Geography And Forecast. [Електронний ресурс] https://www.verifiedmarketresearch.com/product/weigh-in-motion-system-market/
9. U.S. Department of Transportation. (2022р.). Guidelines for Portable Weight-In-Motion (WIM) System Installation and Traffic Data Analysis: Instructor’s Guide. [Електронний ресурс] https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/64300/dot_64300_DS1.pdf
10. A.I. Dontu, P.D. Barsanescu, L. Andrusca, N.A. Danila. (2020р.). Weigh-in-motion sensors and traffic monitoring systems - Sate of the art and development trends. IOP Publishing, 19c. [Електронний ресурс] https://doi.org/10.1088/1757-899X/997/1/012113
11. Mohhammad Sujon, Fei Dai. (2021р.). Application of weigh-in-motion technologies for pavement and bridge response monitoring: State-of-the-art review. [Електронний ресурс] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926580521002958
12. Ales Znidaric, Igor Lavrič. (2010р.). Applications of B-WIM technology to bridge assessment. ResearchGate, 9c. [Електронний ресурс] https://www.researchgate.net/publication/281551039_Applications_of_B-WIM_technology_to_bridge_assessment
13. Myra Lydon, Desire Robinson, Su E Taylor, Giuseppina Amato. (2017р.). Improved axle detection for bridge weigh-in-motion systems using fiber optic sensors, 9c. [Електронний ресурс] https://www.researchgate.net/publication/318467321_Improved_axle_detection_for_bridge_weigh-in-motion_systems_using_fiber_optic_sensors
14. METTLER TOLEDO. (2018р.). Proven Reliability and Ease of Use for Vehicle Weight Enforcement. [Електронний ресурс] https://www.mt.com/dam/mtms/Vehicle_Scales/weigh-in-motion/WIM_Enforcement_Brochure_spreads_EN.pdf
15. IS WIM. Bridge WIM Systems. [Електронний ресурс] https://www.is-wim.net/what-is-wim/wim-technologies/bridge-wim/
16. IS WIM. On-Board weighing. [Електронний ресурс] https://www.is-wim.net/what-is-wim/wim-technologies/on-board-wim/
17. Torbjørn Haugen, Jorunn R. Levy, Erlend Aakre, Maria Elena Palma Tello. (2016р.). A strain gauge-based Bridge Weigh-In-Motion system using deep learning. Traffic Engineering Research Centre, NTNU – The Norwegian University of Science and Technology, 7491 Trondheim, Norway. [Електронний ресурс] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146516302174
18. Znidaric, A., Kalin, J., & Kreslin, M. (2016р.). Recent advancements in accuracy and robustness of Bridge WIM systems. У книзі M. Solak (Ред.), Bridge Maintenance, Safety, Management, Resilience and Sustainability: Proceedings of the Sixth International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management (IABMAS 2012), July 8-12, 2012, Stresa, Lake Maggiore, Italy. Taylor & Francis. [Електронний ресурс] https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781315207681-27/recent-advancements-accuracy-robustness-bridge-wim-systems-%C5%BEnidari%C4%8D-kalin-kreslin
19. Alexandre Brouste. (2021р.). Testing the accuracy of WIM systems: Application to a B-WIM case. Laboratoire Manceau de Mathématiques, Le Mans Université, France. [Електронний ресурс] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026322412100991X
20. Gustavo Garcia Otto,Jean-Michel Simonin,Jean-Michel Piau,Louis-Marie Cottineau,Olivier Chupin,Leto Momm,Amir Mattar Valente. (2017р.). Weigh-in-motion (WIM) sensor response model using pavement stress and deflection. Laboratoire Manceau de Mathématiques, Le Mans Université, France. [Електронний ресурс] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817316756
21. Federal Highway Administration. (2018.). Weigh-in-Motion Technology and Applications: Guidebook (Part 1). [Електронний ресурс] https://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/knowledgecenter/wim_guide/wim_guidebook_part1_070918_(508_compliant).pdf
22. CESTEL. Weigh-in-Motion Systems. [Електронний ресурс] https://cestel.si/en/
23. Ales Znidaric, Igor Lavrič, Jan Kalin. (2010р.). Latest practical developments in the bridge WIM technology. ResearchGate, 9c. [Електронний ресурс] https://www.researchgate.net/publication/281551030_Latest_practical_developments_in_the_bridge_WIM_technology
24. ResearchGate: Latest practical developments in the bridge WIM technology. [Електронний ресурс] https://www.researchgate.net/publication/281551030_Latest_practical_developments_in_the_bridge_WIM_technology.
25. IS-WIM (International Society for Weigh-in-Motion): Guide for users. [Електронний ресурс] https://www.is-wim.net/wp-content/uploads/2020/07/ISWIM_Guide-for-users_press.pdf
26. ResearchGate: Recent developments in bridge weigh-in-motion (B-WIM). [Електронний ресурс] https://www.researchgate.net/publication/277303613_Recent_developments_in_bridge_weigh_in_motion_B-WIM
27. Piezodisc: Ultrasonic Sensor - Piezoelectric Sensor. [Електронний ресурс] http://ua.piezodisc.com/ultrasonic-sensor/ultrasound-sensor-wireless/piezoelectric-sensor.html
28. Зайцев В. М. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ / В. М. Зайцев, О. К. Нікітін. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 68 с.
29. Румбешта. В. О. Технологія складання, регулювання та випробування приладів.: Підручник. – К: 2013. – 360 c.
30. Браславский Д.А. Приборы и датчики летательных аппаратов. - М.: Машиностроение, 1970. - 392 с.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021