Бєгов А.А. Двоканальний ємнісний МЕМС чутливий елемент автоматизованої системи стабілізації

Сьогодні безпілотні літальні апарати (БПЛА) інтенсивно набирають популярність у багатьох країнах світу. Головною причиною застосування  безпілотних літальних апаратів є зменшення людських та економічних втрат, особливо при використанні у військовій сфері. БПЛА мають широкий спектр застосування.

 Застосування військових БПЛА:

  • Ведення тактичної та стратегічної розвідки;
  • Нанесення ударів та перехоплення повітряних цілей;
  • Виявлення вибухонебезпечних об’єктів та інші.

Застосування БПЛА у цивільній сфері:

  • Радіаційну, біологічну та хімічну розвідки;
  • Пошук та рятування;
  • Моніторинг у важкодоступних районах;
  • Ретрансляція зв’язку та інші.

За ступенем автономності БПЛА можуть бути повністю автоматичні або ж керовані дистанційно. Виникає проблема у автоматизованому управлінні та стабілізації безпілотних літальних апаратів у повітряному просторі.

Для забезпечення стійкості руху та підвищення безпеки польоту БПЛА потрібно створити автоматизовану систему управління. Значну увагу слід приділити системі орієнтації та стабілізації. В даній роботі чутливим елементом для стабілізації буде розглянуто чутливий елемент прилад для вимірювання прискорення сили тяжіння, двоканальний ємнісний МЕМС чутливий елемент. 

Керівник: проф., д.т.н. Безвесільна О.М.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури   

[1] https://uk.wikipedia.org/wiki/Історія_безпілотних_літальних_апаратів
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2.
[2] Класифікація безпілотних літальних апаратів та їх використання для доставки товарів. Б.П. Книш, Я.А. Кулик, М.В. Барабан. УДК 269.7.01
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/tech/pdfbase/2018/2018_3/jrn/pdf/42.pdf

[3] "Сокіл-300" від КБ "Луч": на що здатний український ударний БПЛА
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/sokil_300_vid_kb_luch_na_scho_zdatnij_ukrajinskij_udarnij_bpla_foto-2008.html
[4] КВАДРОКОПТЕР DJI MAVIC 3T
https://dronecenter.ua/kvadrokopter-dji-mavic-3t
[5] Фото мультироторного дрона
https://ifarming.com.ua/upravlinnia/rol-tehnologiyi-droniv-u-stalosti-fermerstva
[6] Фото однороторного дрона
[7] https://www.windform.com/case-studies/3d-printed-uav-tail-rotor-gear-box-housing-flyingcam/Гібридні
[8] Фото гібридні БПЛА
https://focus.ua/uk/digital/565205-inzheneri-rozrobili-evtol-iz-nezvichajnimi-krilami-u-chomu-sekret-pristroyu
[9] Фото БПЛА з фіксованим крилом
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/smert_z_neba_vijskovi_eksperti_pro_mozhlivosti_bayraktar_tb2_u_borotbi_z_rosijeju-7062.html
[10] Будова дрона
https://aeromind.pl/Budowa-drona-ccms-pol-52.html
[11] Types of multirotor propeller
https://www.mdpi.com/2504-446X/6/11/330
[12] Хильченко Т.В. Двоканальний МЕМС гравіметр автоматизованої авіаційної гравіметричної системи: дис. ... канд. техн. наук. : 05.11.01 –прилади та методи вимірювання механічних величин / Т.В. Хильченко. Одеса, 2019. – 228 с.
[13] Авіаційна гравіметрична система для вимірювання аномалій прискорення сили тяжіння: пат. 105122 Україна: МПК G01V 7/00 / Безвесільна О. М., Ткачук А.Г., Козько К. С. − заяв. 01.04.13; опубл. 25.12.13, Бюл. No 24. – 5 с.
[14] Безвесільна О.М. Аналіз основних типів гравіметрів АГС / О.М. Безвесільна, Л.О. Чепюк // ВІСНИК ЖДТУ. 2013. № 3 (66), с. 52-61.
[15] О.М. Безвесільна, Гравіметр авіаційної гравіметричної системи нового типу / О.М. Безвесільна, К.С. Козько, 2014.
[16] Авіаційна гравіметрична система для вимірювання аномалій прискорення сили тяжіння: пат. 105122 Україна: МПК G01V 7/00 / Безвесільна О. М., Ткачук А. Г., Козько К. С. − заяв. 01.04.13; опубл. 25.12.13, Бюл. № 24. – 5 с.
[17] Безвесільна О. М. Авіаційні гравіметричні системи та гравіметри: монографія / О. М. Безвесільна. –Житомир : ЖДТУ, 2007. –604 с.
[18] Козько К. С. Ємнісний гравіметр автоматизованої авіаційної гравіметричної системи: дис... канд. техн. наук. : 05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин / Костянтин Сергійович Козько. - Київ, 2016. - 223 с. Доступ: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/15358
[19] UVS International = Міжнародної асоціації безпілотних систем [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uvsinternational.org/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid= 284
[20] Сучасні гравіметри авіаційної гравіметричної системи О. М. Безвесільна, А. Г. Ткачук, Л. О. Чепюк, К. С. Козько, 2015. УДК: 621.317. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/103656
[21] Безвесільна О.М. Вимірювання прискорень/ О.М. Безвесільна. –К.: Либідь, 2001. –261 с.
[22] Безвесільна O. М. Прецизійний приладовий навігаційний комплекс та його чутливі елементи. Монографія / Безвесільна О.М. − Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, ДП НВЦ «Пріоритети», 2019. − 451 с
[23] Веселов, К. Е. Гравиметрическая разведка / К. Е. Веселов. – М.: Недра, 1968.– 512 с.
[24] Gramert, W. R. Third generation aerogravity system // International Association of Geodesy Symposium G4, IUGG XXI General Assembly –Boulder, Colorado, 1995.
[25] Wei, M. Analysis of GPS-derived acceleration from airbornetests / M. Wei, K. Schwarz // International Association of Geodesy Symposium G4, IUGG XXI General Assembly, – Boulder, Colorado, 1995.
[26] Годовицын И.В. Расчет и моделирование основных параметров дифференциального емкостного МЭМС-акселерометра / И.В. Годовицын, Д.А. Сайкин, Р.А. Федоров, В.В. Амеличев // Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем - 2010. Сборник трудов / под общ. ред. академика А.Л.Стемпковского. М.:ИППМ РАН, 2010. С. 642- 647.
[27] Безвесільна O. М. Двоканальний МЕМС гравіметр автоматизованої авіаційної гравіметричної системи: монографія / Безвесільна О.М., Хильченко Т.В. − Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, ДП НВЦ «Пріорітети», 2017. − 181 с
[28] Безвесільна О.М., Козько К.С., Тимчик Г.С., Чепюк Л.О. Прецизійний чутливий елемент автоматизованої інформаційновимірювальної системи. Житомир : ЖДТУ, 2017. 208 с
[29] Іващенко, О. А. Дослідження двоканального сильнодемпфованого вимірювача: магістерська дисертація: 152 Метрологія та інформаційновимірювальна техніка / Іващенко Олена Андріївна. - Київ, 2018. - 127 с.
[30] Безвесільна, О. М. Технологічні вимірювання та прилади. Перетворюючі Житомир: ЖДТУ,−пристрої приладів: підручник / О. М. Безвесільна, Г. С. Тимчик. 812 с.−2012.
[31] Resolution of the 3rd CGPM. URL: http://www.bipm.org/en/CGPM/db/3/2/. 15.10.2016. Zahl. s screen.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021