Крижановський А.О. Прецизійний чутливий елемент автоматизованої системи стабілізації легкої броньованої техніки

Проблематикою дипломного проекту є дослідження та вдосконалення автоматизованої системи стабілізації озброєння легкої броньованої техніки з метою підвищення її точності та ефективності. В основу досліджуваних систем стабілізації покладено прецизійний чутливий елемент, що за своїм принципом роботи використовує п’єзоелектричні властивості. Пристроєм, що стане основоположним елементом досліджуваних систем стабілізації є п’єзоелектричний акселерометр (ПА).
В ході виконання було проведено огляд існуючих автоматизованих систем стабілізації, огляд принципу роботи чутливих п’єзоелектричних елементів, їх основних типів конструкції та монтажу, а також огляд властивостей основних відомих п’єзоелектричних матеріалів.
На основі розглянутого матеріалу було проведено проектування конструкції власного варіанту акселерометра, проведено моделювання його тривимірної моделі та дослідження зовнішніх впливів, дії яких його може бути піддано в програмному середовищі САПР Solidworks.
Було проведено розрахунок основних характеристик чутливого елементу, проведено вибір матеріалів для реалізації елементів конструкції п’єзоелектричного акселерометра а також розглянуто та обрано способи монтажу чутливого елементу до вимірюваної поверхні.
Розгляд основних математичних залежностей та отриманих характеристик проектованого ПА доводить підвищену чутливість ПА, що і є метою даної розробки.

Керівник: проф., д.т.н. Безвесільна О.М.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури   

[1] - Ukrainian Military Pages «Тактико-технічні характеристики бойового модуля «Грім» [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.ukrmilitary.com/2015/11/bm-grim.html
[2] - ДК "Укрспецекспорт" «БОЙОВИЙ МОДУЛЬ КБА-105 «ШКВАЛ» [Електронний ресурс]. Доступно: https://web.archive.org/web/20160909235554/http://ukrspecexport.com/index/catalogue/t/armor/lang/ua/id/51
[3] - БМП-1УM [Електронний ресурс]. Доступно: File:BMP-1UM_left-front_view.jpg
[4] - TECHimpex Бойовий модуль «Спис синтез» [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.tie.in.ua/portfolio/spis-sintez/
[5] - ATEN, 2002-2015; «БМ ШТУРМ» [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.army-guide.com/rus/product3873.html
[6] - Bob Adams «Штурм» на БТР-3Е [Електронний ресурс]. Доступно:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_(%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kharkiv_Morozov_BTR-3E1_APC_(9689290574).jpg
[7] - 2007-2016 eRepublik «Випуск №3 бронетехніка України: бойові модулі України» [Електронний ресурс]. Доступно: https://web.archive.org/web/20161018201327/https://www.erepublik.com/ru/article/-3-5-2542149/1/20
[8] - ІНГУЛ (INGUL) [Електронний ресурс]. Доступно: http://eragun.org.ua/heavy-armament/bm_ingul.html
[9] - Київський Завод Автоматики «Стабілізатор озброєння 2Е36-І» [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.kza.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=167
[10] - Безвесільна О.М. Таланчук П.М. «Стабілізатор озброєння для броньованої техніки. На здобуття Державної премії України» [Електронний ресурс]. Доступно: https://kpi.ua/1621-2
[11] - Київський Завод Автоматики «Стабілізатор озброєння СВУ-500» [Електронний ресурс]. Доступно: http://kza.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=100
[12] - «Стабілізатор СВУ-500-7Ц підвищеної точності» [Електронний ресурс]. Доступно: http://glavcom.blogspot.com/2020/06/
[13] - ТОВ UNIT «СУВ SINTEZ» [Електронний ресурс]. Доступно: http://unit.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/SINTEZ.pdf
[14] - П’єзоелектричні матеріали [Електронний ресурс]. Доступно: http://femto.com.ua/articles/part_2/3200.html
[15] - О.М. Безвесільна, Ю.В. Киричук, Н.М. Назаренко. «Перетворювачі механічних величин в електричні»
[16] - Ю. М. Поплавко Ю. І. Якименко «П’єзоелектрики» Навчальний посібник Київ НТУУ «КПІ» 2013 [Електронний ресурс]. Доступно: https://me.kpi.ua/downloads/Poplavko_Piezoelectrics_2013.pdf
[17] - «Перетворювачі на основі п’єзоактивних матеріалів» [Електронний ресурс]. Доступно: https://leg.co.ua/arhiv/generaciya/akusticheskie-izmereniya-v-yadernoy-energetike-6.html
[18] - КМТ КИЇВ «Таблиця фізичних та електричних властивостей п'єзокерамічних матеріалів» [Електронний ресурс]. Доступно: http://kmt.kiev.ua/products/oltano/
[19] - КМТ КИЇВ «Таблиця фізичних та електричних властивостей п'єзокерамічних матеріалів» [Електронний ресурс]. Доступно: http://kmt.kiev.ua/products/piezoceram/
[20] - Steve Hanly «Piezoelectric Accelerometers: Mysteries On How They Work... Revealed!» [Електронний ресурс]. Доступно: https://blog.endaq.com/piezoelectric-accelerometers-how-they-work-and-where-to-buy
[21] - Engineer Ambitiously. «Measuring Vibration with Accelerometers» [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.ni.com/en-us/shop/data-acquisition/sensor-fundamentals/measuring-vibration-with-accelerometers.html

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021