Чарнош А.І. Система автоматизованого вихрострумового контролю товщини алюмінієвого шару в процесі виробництва дзеркал

Розроблена система автоматизованого вихрострумового контролю (АВК) товщини алюмінієвого шару в процесі виробництва дзеркал. Вихрострумовий метод використовує неконтактний спосіб вимірювання, що дає змогу забезпечити необхідну вірогідність і ефективність процесу контролю. Система АВК складається з матричного вихрострумового перетворювача,одно координатного сканую чого пристрою, системи обробки сигналів, персонального компютерата програмного забезпечення. Вона забезпечує надійний і автоматизований моніторинг товщини алюмінієвого шару в технологічному процесі його нанесення на поверхню дзеркала. Результати вимірювання обробляються системою, що дозволяє оператору отримати вреальному час інформацію про якість світло відбиваючого шару і вчасно приймати рішення щодо коригування технологічного процесу виготовлення дзеркал. Застосування системи АВК дозволяє підвищити якість виробництва дзеркал, знизити відхилення від заданих параметрів і покращити ефективність процесу виробництва. Дана система може бути корисною для виробників дзеркал, де точна товщина алюмінієвого шару має критичне значення для якості та функціональності виробів.

Керівник: проф., д.т.н. Куц Ю.В.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури   

1 Методичні рекомендації з вихрострумового контролю / Під ред. Ю.В. Головка. - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015.
2 Інформаційно-аналітична система вихрострумового контролю параметрів матеріалів / О.С. Литвиненко, В.М. Вінков, В.П. Маслов та інші. - Київ: ВПЦ "Київський університет", 2004.
3 Дослідження покриттів металевих дзеркал методом вихрострумового контролю / О.М. Комар, Ю.В. Головко, В.В. Лебедєв та інші // Наукові праці інституту електродинаміки НАН України. - 2013. - № 36. - С. 131-136.
4 Визначення товщини алюмінієвих покриттів на сталі методом
вихрострумового контролю / В.В. Шляхтенко, І.В. Горбач, О.С. Литвиненко та інші // Науковий вісник НТУУ "КПІ". - 2015. - № 2. - С. 70-77.
5 Eddy Current Nondestructive Evaluation" by John Bowler, published by Kluwer Academic Publishers.
6 Eddy Current Inspection for Detecting Surface and Subsurface Flaws" by A. L. Eichenberger, published by NDT.net.
7 Величко, О. А. Неруйнівний контроль конструкцій: навчальний посібник. - Київ: КПІ, 2005.
8 Кравченко, М. В. Неруйнівний контроль технічних систем: навчальний посібник. - Харків: ХНАДУ, 2015.
9 Башков, І. В., Криницький, І. Г., Леонтійчук, О. М. та ін. Неруйнівний контроль: підручник. - Київ: Ліра-К, 2017.
10 Мартинюк, М. Я., Красілівець, І. В., Гуменюк, В. М. та ін. Методи неруйнівного контролю матеріалів та конструкцій: навчальний посібник. - Київ: НАУ, 2006.
11 Покидько, І. І., Вінниченко, М. І., Заковоротний, В. О. та ін. Неруйнівний контроль конструкційних матеріалів: підручник. - Київ: Видавництво "Ельга-Н", 2013.
12 Данилюк, Ю. В. Вихрострумовий контроль металевих матеріалів: навчальний посібник. - Київ: КПІ, 2009.
13 Соловйов, І. В. Вихрострумовий контроль металевих матеріалів: навчальний посібник. - Харків: ХНУРЕ, 2012.
14 Башков, І. В., Криницький, І. Г., Леонтійчук, О. М. та ін. Вихрострумовий контроль: підручник. - Київ: Ліра-К, 2015.
15 Герус, І. І., Потапов, В. В., Стариков, С. В. та ін. Вихрострумовий контроль матеріалів: підручник. - Київ: ВПЦ "Київський університет".
16 Воронов, А. В., Жуков, В. П., Мещеряков, А. В. та ін. Особливості проектування мембранних дзеркал для космічних телескопів // Космічна наука і технологія. - 2011. - Т. 17, № 1. - С. 48-57.
17 Мещеряков, А. В., Заславський, В. І., Попов, В. М. та ін. Особливості розробки мембранних дзеркал для космічних телескопів // Проблеми космічної науки і технології. - 2013. - Вип. 2(92). - С. 57-62.
18 Жуков, В. П., Заславський, В. І., Кашин, І. В. та ін. Технологія виробництва мембранних дзеркал для космічних телескопів // Космічна наука і технологія. - 2014. - Т. 20, № 5. - С. 24-31.
19 Заславський, В. І., Жуков, В. П., Кашин, І. В. та ін. Переваги та особливості застосування мембранних дзеркал у космічних телескопах
20 Проблеми космічної науки і технології. - 2016. - Вип. 3(107). - С. 30-3для космічних телескопів: проблеми і перспективи // Космічна наука і технологія. - 2018. - Т. 24, № 4. - С. 16-22.
21 Баженов В.Г. Електроніка. Лабораторний практикум: навчальний посібник / В. Г. Баженов, Є. Ф. Суслов, Ю. Ю. Лисенко, А.С. Момот; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 70 с.
22 Куц Ю.В. Спеціальні розділи математики. Курс лекцій: навчальний посібник / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 180 с.
23 Статистичні методи визначення залежностей між випадковими величинами: навчальний посібник / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 115 с.
24 Куц Ю.В. Технології електромагнітного неруйнівного контролю: Лабораторний практикум [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,5 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 63 с.
25 I. Lysenko, V. Uchanin, V. Petryk, Y. Kuts, A. Protasov and A. Alexiev, "Intelligent Automated Eddy Current System for Monitoring the Aircraft Structure Condition," 2022 IEEE 3rd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), Kyiv, Ukraine, 2022, pp. 1-5, doi: 10.1109/SAIC57818.2022.9922968.
26 Застосування фазових характеристик сигналу в автоматизованій вихрострумовій дефектокопії / М. О. Редька, Ю. В. Куц, Є. В. Шаповалов, В. М. Учанін, Ю. Ю. Лисенко, О. Д. Близнюк // Технічна діагностика і неруйнівний контроль. – 2022. – №1. – C. 45-53.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021