Нестерук Є.І. Автоматизована система ергономічного налаштування велосипеда

Темою дипломного проєкту є дослідження та створення автоматизованої системи ергономічного налаштування велосипеду з метою підвищення швидкості підбору найкращих налаштувань посадки велосипедиста з урахуванням його антропометричних даних для збільшення комфорту та запобіганню травмувань суглобів під час педалювання.
В ході виконання буде проведено огляд існуючих автоматизованої системи ергономічного налаштування велосипеду, огляд принципу роботи та тензодатчиків, їх основних типів конструкції. Огляд передачі гвин-гайка, її характеристик, переваг та недоліків. Розглянуто сучасну електротехнічну базу, на основі якої побудовано електричну принципову схему системи. Проведені розрахунки необхідних діапазонів регулювання системи. Розраховані основні компоненти механізмів переміщення. Проведено вибір матеріалів та розроблені конструкції частин стенду.
На основі розглянутого матеріалу було спроектовано конструкцію власної автоматизованої системи ергономічного налаштування велосипеду, проведено її моделювання в програмному пакеті Solidworks.

Керівник: доц., к.т.н. Нечай С.О.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури   

[1] - Система підбору посадки. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.retul.com/retul-bike-fit-blog/jared-scott-bike-fit
[2] - Shimano announces bikefitting. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.cxmagazine.com/shimano-announces-bikefittingcom-expansion-tools
[3] - 3D Retül bike fit. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.balancephysio.com/3d-retul-bike-fit/
[4] - Тензодатчики. Загальні відомості та принцип роботи. [Електронний ресурс]. Доступно: https://asvik.kiev.ua/ua/articles/5
[5] - Безвесільна О.М. Конспект лекцій з дисципліни технічні засоби автоматизації. Житомир: ДУЖП; 2014.206 c.
[6] - Жомирук Р.В. Деревницький В.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Рівне: НУВГП, 2022. 112 с.
[7] - Задоя Н.О «Конспект лекцій із дисципліни деталі машин» Запоріжжя: НУВГП, 2013. 404 с.
[8] - Передачі гвинт – гайка Загальні відомості. [Електронний ресурс]. Доступно: https://studfile.net/preview/5403529/page:56/
[9] - Зібров К.А. Проців В.В Твердохліб, Зубарєв М.С. Деталі машин. Розрахунок передачі гвинт-гайка. Дніпропетровськ: НГУ,2015. 40 с.
[10] - Кроковий двигун з енкодером замкнутого типу [Електронний ресурс]. Доступно:
https://cnc.prom.ua/ua/p990334089-shagovyj-dvigatel-enkoderom.html
[11] - Гібридний серводрайвер [Електронний ресурс]. Доступно:
https://cnc.prom.ua/ua/p991841734-gibridnyj-servodrajver-hss86.html

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021