Слобоженюк Х.Р. Автоматизована система управління інкубатором

У рамках дипломної роботи бакалавра була проведена розробка автоматизованої системи управління інкубатором. Робота включає детальний опис технологічного процесу інкубації, який використовується для вирощування різних видів птахів. Розглянуті режими інкубації, які забезпечують оптимальні умови для розвитку та виживання пташенят.
Одним із головних досягнень роботи є розробка системи, яка забезпечує більш точну підтримку температурних режимів протягом процесу інкубації. Це досягається за допомогою використання сучасних технологій та компонентів, таких як мікроконтролери та датчики високої точності. Точний контроль температури дозволяє забезпечити оптимальні умови для розвитку пташенят і покращує шанси їх виживання.
Для реалізації автоматизованої системи були розроблені функціональна, структурна та електрична принципові схеми. Функціональна схема визначає основні функції системи та взаємозв'язки між її складовими частинами. Структурна схема відображає організацію та ієрархію компонентів системи. Електрична принципова схема описує електричні з'єднання між елементами системи.
В рамках розробки системи була вибрана сучасна елементна база, яка включає в себе мікроконтролери, сенсори, реле та інші компоненти. Вибір цих компонентів здійснювався на основі їхньої сумісності, надійності та можливості забезпечувати високу точність контролю температурних параметрів. Окрім того, був розроблений алгоритм роботи мікроконтролера, який забезпечує ефективне керування системою інкубатора.
Результати дослідження та розробки автоматизованої системи управління інкубатором свідчать про її високу ефективність і можливість застосування в реальних умовах. Точне регулювання температури під час процесу інкубації сприяє поліпшенню якості вирощування пташенят, а також зниженню ризику втрати врожаю.
Однак, важливо зазначити, що розроблену систему необхідно протестувати на практиці для підтвердження її ефективності та надійності. Також, можливо, будуть виявлені деякі недоліки або обмеження, які потребуватимуть подальшого вдосконалення та оптимізації системи.
Загалом, розробка автоматизованої системи управління інкубатором є важливим кроком у поліпшенні процесу інкубації пташенят. Вона дозволяє забезпечити більш точний контроль температурних режимів та підвищує ефективність вирощування птахів.

Керівник: к.т.н. Назаренко Н.М.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури   

1.    «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» освітньо- професійна програма «Комп'ютерно-інтегровані технології проектування приладів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32857
2.    Технологія виробництва продукції птахівництва: підручник для студентів вищих навчальних закладів/ Бородай В.П., Сахацький М.І., Вертійчук А.І. та ін. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 360 с.
3.    Автоматизація технологічних процесів і системи автоматичного керування: Навчальний посіб¬ник /Барало О.В., Самойленко П.Г., Гранат С.Є., Ковальов В.О. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 557 с.
4.    оролев Ю.В. Автоматизація процесу управління інкубатором птахівництва. — К.: Колос, 2010.
5.    Барановський М.О. Автоматизована система управління інкубатором: посібник для практичних занять. — К.: Аграрна наука, 2014.
6.    Кулаков В.А. Автоматизація систем управління в інкубаторних цехах. — К.: Агропромиздат, 2012.
7.    Петров С.Н., Смирнов А.П. Автоматизація інкубаторних установок. — К.: Наука і техніка, 2016.
8.    Савін Ю.О. Автоматизація систем управління в інкубаторних цехах: навчальний посібник. — К.: Наукова думка, 2017.
9.    Зварич М.В., Галіцький І.В. Системи автоматизованого управління в птахівництві. — К.: Урожай, 2020.
10.    Іванов В.В., Петров С.О. Автоматизація та управління процесом інкубації пташок. — К.: Техніка, 2015.
11.    Чередниченко В.О. Сучасні методи автоматизації у птахівництві. — К.: Агропромінвест, 2019.
12.    Дубинський О.М., Шаповалов О.П., Кузьменко М.І. Автоматизація інкубаторних комплексів. — К.: КВІЦ, 2013.
13.    Шевченко О.А. Автоматизація інкубаційного процесу в птахівництві. — К.: Видавництво Агроосвіта, 2018.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021