Демерза Н.В. Автоматична транспортно-пакувальна лінія з системою вагового контролю

Дипломний проєкт складається зі вступу, 3 розділів, висновку, списку використаної літератури і 4-ох додатків. Робота виконана на 60 сторінках і має 23 рисунків, 3 таблиці та 32 формули.
Ціль даного дипломного проєкту розробка автоматичної транспортно-пакувальної лінії з системою вагового контролю.
Для реалізації поставлених задач було зроблено:
1) Аналіз вже існуючих пакувальних ліній та систем вагового контролю да детальний їх опис;
2) Розробка алгоритму дії такої лінії з усіма можливими проблемами, що можуть виникнути;
3) Розрахунок та моделювання тензорезисторного датчика, що може використовуватись в таких лініях для контрольних зважувань готової продукції.

Керівник: Зайцев В.М.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури   

1. IMPULS. Монтаж друкованих плат [Електронний ресурс] / IMPULS – Режим доступу до ресурсу: https://impulse.ua/index.php/ua/contract-manufacturing-ua/a-large-scale-processing-line-ua
2. Автоматичний формувальник коробів [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.upakovka.com.ua/ukr/item/karton-korob/mashina-dlya-formirovaniya-kartonnih-korobok.
3. Лінія автоматичного фасування борошна [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://technowagy.com.ua/products/liniya-avtomatychnogo-fasuvannya-muky-tehnovagi/
4. RTN [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.hbm.com/en/2208/rtn-ring-torsion-load-cell-for-process-engineering/?product_type_no=RTN%20Ring%20Torsion%20Load%20Cell%20Also%20For%20Heavy%20Loads
5. Тензодатчики [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://asvik.kiev.ua/ua/articles/5.
6. Гросман Н. Я. Автоматизовані системи зважування та дозування / Н. Я. Гросман, Г. Д. Шнирєв. – Москва: Машиностроение, 1988. – 296 с.
7. Sensortronics [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://all-pribors.ru/opisanie/16975-03-6a-10662.
8. ZEMIC [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zemic.com.ua/ua/zemic-products/tenzodatchiki/vibuhozahishheni-datchiki/tenzometricheskij-tenzodatchik-bm8d/.
9. FLINTEC [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://flintec.com.ua/index.php?page=products2.
10. Зайцев В. М. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ / В. М. Зайцев, О. К. Нікітін. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 68 с.
11. Проектування датчиків для вимірювання механічних величин / Под ред. Е.П.Осадчего. - М.: Машиностроение, 1979. - 480 с.
12. Тимошенко С.П. Опір матеріалів. - М.: Наука, 1965. -480с.
13. Тимошенко С.П., Войновський-Кригер С. Пластини і оболочки. Переклад с англійского. - М.: Видавництво «Наука». Головна редакція фізико-математичної літератури. 1966. - 635с.
14. Браславский Д.А. Приборы и датчики летательных аппаратов. - М.: Машиностроение, 1970. - 392 с.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021