Касянчик Є.А. Автоматизована вихрострумова система контролю діаметру дроту для проволочного стану

Дипломний проєкт присвячений розробленню та дослідженню вихрострумового методу контролю якості дроту. У роботі були проведені розрахунки вихідної напруги вихрострумового перетворювача, які виконані з урахуванням різних впливаючих факторів та параметрів системи. Основна проблема, яку вирішує дипломний проєкт, полягає у підвищенні ефективності контролю якості дроту шляхом використання безконтактного вихрострумового методу, який забезпечує високу точність виявлення дефектів типу вм’ятин та інших порушень діаметру дроту. В графічній частині дипломного проєкту приведена структурна схема розробленої системи, складальний кресленик вихрострумового перетворювача та його деталювання, електрична принципова схема та плакат «Фізичні принципи функціонування вихрострумової системи контролю діаметру дроту» схему. Мета роботи: вдосконалення процесу контролю діаметру дроту в технологічному процесі його виготовлення шляхом використання безконтактного вихрострумового методу, який забезпечує високу точність виявлення дефектів і можливість контролю в динамічному режимі.

Керівник: проф.,дк.т.н. Куц Ю.В.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури   

1.ПАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ» (2023) Профільні рішення. Витягнуто з[https://odeskabel.com/ua/about/odeskabel-sogodni.html]

2.ДСТУ. Національний стандарт України. Держспоживстандарт України.

3.Куц Ю.В. Магнітний неруйнівний контроль: Навчальний посібник / Ю.В. Куц, А.Г. Протасов, В.К. Цапенко, В.С. Єременко, Ю.Ю. Лисенко ‒ К: НТУУ ”КПІ”. – 2012. – 208с.

4.АрселорМіттал Кривий Ріг. (2023). Профільні рішення. Витягнуто з:[https://www.amkrprof.org.ua/node/87]

5.Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів / [навч. посібник для учнів проф. навч. зал.] /Хільчевський В. В., Кондратюк С. Є., Степаненко В. О., Лопатько К. Г. К.: Либідь, 2002. — 328 с.

6.Металорізальні інструменти: Навч. посібник. Ч.2 / П. Р. Родін [та ін.]; Київський політехнічний ін-т. — К.: ІСДО, 1993. — 180 с.

7.ISO. (2008р). Wire Rods and Wires for Cold Heading and Cold Extrusion -Technical Delivery Conditions (ISO 16120-2). Отримано з[https://www.scribd.com/document/468726092/ASTM-A510-02-Steel-Wire]. ASTM International: "Standard Specification for Steel Wire, Carbon, for General Use" (ASTM A510/A510M),

8.ISO. (2017р). Wire Rods and Wires for Cold Heading and Cold Extrusion -Technical Delivery Conditions (ISO 16120-2). Отримано з[https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/cd825f7e-8634-4f6f-9754-80af3beeed71/en-iso-16120-2-2017].

9."Неруйнівний контроль та діагностика матеріалів" - підручник, автор: Горошко А. В.

10. "Методи неруйнівного контролю" - науково-технічний журнал, випуск 3 (25), автори: Колісников В. В., Шаповалов О. М.

11. "Методи неруйнівного контролю в машинобудуванні" - науково-технічний збірник, випуск 10, автори: Легенький В. А., Морозов О. М.
12.Баженов В.Г. Електроніка. Лабораторний практикум: навчальний посібник / В. Г. Баженов, Є. Ф. Суслов, Ю. Ю. Лисенко, А.С. Момот; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 70 с.

13.Куц Ю.В. Технології електромагнітного неруйнівного контролю: Лабораторний практикум [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 63 с.

14. I. Lysenko, V. Uchanin, V. Petryk, Y. Kuts, A. Protasov and A. Alexiev, "Intelligent Automated Eddy Current System for Monitoring the Aircraft Structure Condition," 2022 IEEE 3rd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), Kyiv, Ukraine, 2022, pp. 1-5.

15.Застосування фазових характеристик сигналу в автоматизованій вихрострумовій дефектокопії / М. О. Редька, Ю. В. Куц, Є. В. Шаповалов, В. М. Учанін, Ю. Ю. Лисенко, О. Д. Близнюк // Технічна діагностика і неруйнівний контроль. – 2022. – №1. – C. 45-53.

16.Куц Ю.В. Технології електромагнітного неруйнівного контролю. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 63 с.

17.Мікропроцесорна техніка: лабораторний практикум. Частина 1. [Електронний ресурс] / А. С. Момот; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 113 с.

18.Мікропроцесорна техніка: лабораторний практикум. Частина 2. [Електронний ресурс] / А. С. Момот; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 76 с.

19.Mei, Zhong, Kuts, Yurii, Kochan, Orest, Lysenko, Iuliia, Levchenko, Oleksandr and Vlakh-Vyhrynovska, Halyna. "Using Signal Phase in Computerized Systems of Non-destructive Testing" Measurement Science Review, vol.22, no.1, 2022, pp.32-43.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021