Бейгер О.Г. Автоматизована система контролю якості дорожнього покриття

У дипломному проекті розглянуті існуючі методи контролю якості асфальтобетонного покриття та обґрунтовано необхідність побудови автоматизованої системи контролю якості дорожнього покриття. Розроблена система вимірює такі параметри як густина асфальту, його планарність та температуру суміші при укладці. Для дипломного проекту були обрані сучасні недорогі датчики, мікроконтролер, радіоелементи, що мають малу похибку і забезпечують високу точність, швидкодію та продуктивність контролю якості дорожнього покриття.

В дипломному проєкті розроблено структурну схему автоматизованої системи контролю якості дорожнього покриття, функціональну схему автоматизованої системи контролю якості дорожнього покриття, електричну принципову схему автоматизованої системи контролю якості дорожнього покриття та монтажну схему автоматизованої системи контролю якості дорожнього покриття, крім того побудовано блок-схему алгоритму роботи автоматизованої системи контролю якості дорожнього покриття.

Керівник: проф., д.т.н. Черепанська І.Ю.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

 

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021