Результати проведеної практики (осінь, 2018)

У період з 3 вересня по 26 жовтня 2018р. у студентів 6 курсу (магістри професійного напрямку підготовки) була проведена переддипломна практика згідно попереднього розподілу. Згідно умов проведення практики, цього року приймаючими студентів були київські підприємства, а саме: ТОВ НВФ "Діагностичні прилади", ІЕЗ ім. Є.О. Патона, ДП-Тест, ВАТ "Меридіан", ДВРЗ, ТОВ «УНІС».

На захисті звітів з переддипломної практики, який відбувся 31 жовтня 2018 року, студенти поділилися враженнями та отриманим досвідом співпраці та роботи на сучасних українських підприємствах-лідерах в галузі неруйнівного контролю. Магістранти 6 курсу мали змогу закріпити теоретичні знання з основних профільних дисциплін (курсів), пройдених за роки навчання, отримати практичні навички самостійної роботи, виконання індивідуального завдання, провести підбір матеріалів для виконання  кваліфікаційної роботи магістра - магістерської дисертації.

practice18 5

practice18 6

practice18 7

practice18 8

Під час практики студенти намагалися поглибити, розширити й закріпити професійні практичні знання, отримати навички ведення самостійної наукової роботи, дослідження й проведення експериментів, отримати досвід в дослідженні актуальної наукової проблеми. Крім того, за графіком дипломного проектування в цей період кожен магістрант проводить пошук та підбір матеріалів по приладам-аналогам, що на сьогодні вирішують завдання, поставлені в завданні на магістерську дисертацію. Це дозволяє молодому фахівцю з глибокими теоретичними знаннями познайомитися з практичним використанням готових інженерно-технічних рішень, виявити їх недоліки та можливості до вдосконалення.

 

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021