Результати проведеної практики (весна, 2018)

У період з 5 лютого по 11 березня 2018 р. у студентів 4 курсу була проведена переддипломна практика згідно попереднього розподілу, а у магістрантів 6 у цей же період - науково-дослідницька практика. Згідно умов проведення практики, цього року приймаючими студентів були київські підприємства, а саме: ТОВ НВФ "Діагностичні прилади", ІЕЗ ім. Є.О. Патона, ТОВ НВФ "Ультракон-сервіс", ДП-Тест, ВАТ "Меридіан", ТОВ НВФ "Ультракон".

511 1

511 2

511 3

511 6

На захисті звітів з переддипломної практики, який відбувся 12 березня 2018 року, студенти поділилися враженнями та отриманим досвідом співпраці та роботи в сучасних українських підприємствах-лідерах в галузі неруйнівного контролю.

Стиуденти 4 курсу мали змогу закріпити теоретичні знання з основних профільних дисциплін (курсів), пройдених за роки навчання, отримати практичні навички самостійної роботи, виконання індивідуального завдання, провести підбір матеріалів для виконання  дипломного проекту.

Магістранти мали змогу систематизувати, розширити й закріпити професійні знання, отримати навички ведення самостійної наукової роботи, дослідження й проведення експериментів, отримати досвід в дослідженні актуальної наукової проблеми. Крім того, в період практики кожен магістран проводить пошук та підбір необхідних матеріалів для виконання своєї випускної кваліфікаційної роботи - магістерської дисертації.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021