Результати проведеної практики (весна, 2022)

У період з 2 травня по 19 червня 2022 р. у студентів 4 курсу бакалаврату була проведена переддипломна практика згідно попереднього розподілу. Згідно умов проведення, цього року студенти проходили практику дистанційно та на базі кафедри автоматизації та систем неруйівного контролю.

20 червня 2022 року відбувся захист звітів з переддипломної практики, які містили цікаві матеріали, що були зібрані та опрацьовані студентами відповідно до своїх напрямків досліджень та інтересів в межах освітніх програм "Комп’ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики" та "Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів".

В період практики студенти мали змогу поглибити знання з певних аспектів проектування приладів та розділів  неруйнівного контролю і діагностики, провести модульні дослідження й поекспериментувати зі схемами, отримати досвід з проектування приладів та використати деякі з них для контролю об'єктів. Враховуючи, що за графіком виконання дипломних проектів замінено на атестаційний іспит, у цей період студенти також готувалися до нього та проводили пошук та підбор тематик та матеріалів для маубітніх магістерських дисертацій. Загалом, практика дозволила молодим фахівцям з глибокими теоретичними знаннями познайомитися з практичними особливостями проектування та моделювання приладів, виявити недоліки та можливості до вдосконалення.

practice22 1

practice22 2

practice22 3

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021