Програма переддипломної практики по підготовці спеціалістів

Програма переддипломної практики  для студентів за напрямом підготовки 6.051003 «Приладобудування»  освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст професійного спрямування 705100305  «Прилади і системи неруйнівного контролю» за денною  формою навчання складена відповідно до робочої навчальної програми кафедри приладів та систем неруйнівного контролю.

Розробник програми: доцент, к.т.н., доцент Петрик Валентин Федорович     

Програма практики розроблена на основі Методичних рекомендацій Головного управління вищої освіти, Інституту змісту і методів навчання Міносвіти України.
Програма практики студентів відповідає:
-    положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України;
-    навчальному плану кафедри приладів та систем неруйнівного контролю  НТУУ «КПІ»;
-    кваліфікаційній характеристиці спеціаліста;
-    освітньо-професійній програмі підготовки фахівців;
-    особливостям галузі, в якій працюватимуть випускники після закінчення вузу;
-    особливостям баз практики.
      Навчальними планами кафедри передбачено переддипломну практику по  підготовці  бакалаврів  За напрямку підготовки 6051003 «Приладобудування»
на протязі трьох тижнів.
       Можливі бази практики: Київський завод „Авіант”,АО”Ленінська кузня”, ДП завод „Генератор”, ВАТ „Меридіан” , ДВРЗ, ІЕЗ ім. Патона НАН України, АНТК „АНТОНОВ”, «Ультракон-Сервіс», «Діагностичні прилади» ,     «Ультракон» та ін.

Завантажити

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021