Система дослідження змін структури кристалічної рещітки

Відео про розробку аспірантів кафедри Каленіченко Юрія та Рацебарського Сергія під керівництвом Баженова Віктора.

В основі розробленої системи лежить використання методу вищих гармонік вихрострумового неруйнівного контролю. В системі використовується роботизований сканер, що має 6 степеней свободи, та передбачено дистанційне управління процесом сканування та зміною позицій перетворювачів.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021