Захисти магістерських дисертацій 2020 року (професійного спрямування)

14-17 грудня 2020 року на кафедрі приладів і систем неруйнівного контролю відбулися захисти кваліфікаційних робіт здобувачами ступеня магістра. За результатами захистів Екзаменаційна комісія зазначила високий рівень підготовки випускників. Рівень сформованості загальних і фахових компетентностей здобувачів відповідає вимогам освітньої програми «Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Представлені до захистів кваліфікаційні роботи виконано на високому науково-технічному рівні. Під час захистів здобувачі продемонстрували знання та уміння, які свідчать про їхню готовність до професійної діяльності за обраним фахом.

5pic 1 9pic 1 12 1

Серед позитивних факторів у підготовці здобувачів ступеня магістра слід зазначити: високий рівень теоретичної і практичної підготовки, організованість та серйозне ставлення здобувачів до науково-дослідної роботи та випускної атестації. Серед недоліків: відсутність кваліфікаційних робіт, виконаних за реальними завданнями і конструкторсько-технологічними розробками, затвердженими на підприємствах, та відсутність захистів іноземною мовою.

Захист проводився дистанційно з використанням платформи відео-конференцій ZOOM. Участь в онлайн конференції із захисту кваліфікаційної роботи змогли взяти участь усі бажаючі (за умови попередньої реєстрації).

Вітаємо магістрантів 2020 року випуску з успішним захистом магістерських дисертацій!

Щиро бажаємо подальших успіхів, наснаги та креативності в професійних справах та починаннях!

4pic 1 7pic 1 8pic 1
2 1 4 1 6 1
7 1 13 1  

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021