Календарний контроль

CalendarControlз 06 по 18 травня
проводиться другий календарний контроль студентів
через модуль в Електронному кампусі

Другий календарний контроль у весняному семестрі проводиться на 1-3 курсах бакалаврату та 1 курсі магістратури (для денної форми навчання) з усіх дисциплін (обов’язкових та вибіркових). Мета контролю - визначити наскільки регулярно студент виконує завдання, передбачені індивідуальним навчальним планом та РСО дисциплін. У 4 курсу та 3-го курсу прискореників бакалаврату календарного контролю немає в цьому семестрі через скорочений навчальний семестр.

Позитивним результатом календарного контролю з певної дисципліни у студента вважається, коли його поточний рейтинговий бал складає не менше 50% від максимально можливого на момент календарного контролю. Умови отримання позитивного результату викладено в РСО з дисциплін (знаходять на сайті кафедри та в Електронному кампусі) та повинні бути пояснені викладачем на першому занятті з дисципліни.

Студент не допускається до семестрового контролю з певної дисципліни, якщо він має незадовільні атестації з дисципліни та до початку семестрового контролю з цієї дисципліни не отримав позитивну оцінку з контрольних заходів.

Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. - завантажити

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021