Левченко О. Автоматизація вихрострумової дефектоскопії об’єктів зі складною геометрією поверхні

Пояснювальна записка до магістерської дисертації «Автоматизація вихрострумової дефектоскопії об’єктів зі складною геометрією поверхні»: 80 сторінок, 42 рисунка, 24 таблиці, 20 використаних джерела.

Об’єкт дослідження – процес автоматизованого вихрострумового контролю виробів з металів.
Предмет дослідження – системи автоматизованого вихрострумового контролю виробів зі складною геометрією.

Метою дослідження є розробка проекту роботизованої системи вихрострумового контролю виробів зі складною геометрією поверхні. Методи дослідження – теоретичні дослідження процесу вихрострумового контролю і об’єкта контролю; модельні експерименти з питань опрацювання інформаційних сигналів; моделювання роботи окремих вузлів.

 

Наукова новизна отриманих результатів:

  1. За результатами дослідження кінематики маніпулятора виявлено основні похибки позиціонування сканерів у автоматизованих системах вихрострумового контролю і запропоновано методи їх зменшення.
  2. Запропоновано поєднання вихрострумового контролю і можливостей промислових маніпуляторів, що дозволяє реалізувати вихрострумовий неруйнівний контроль в автоматичному режимі і зменшити на цій основі вплив людського фактору на результати контролю.

Проведено маркетинговий аналіз стартап-проекту щодо впровадження системи автоматизованого вихрострумового контролю для визначення можливості його просування на ринку та можливих напрямів реалізації цього впровадження.

Ключові слова: робот-маніпулятор, вихрострумовий контроль, накладний вихрострумовий перетворювач, похибка позиціонування.

Керівник проф. Куц Ю.В.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021