Макаренко А. Система відслідковування переміщення ультразвукового датчика на пласкій поверхні об’єкта контролю

Магістерська дисертація складається зі вступу та 6-ти розділів, висновку та списку використаної літератури. Повний обсяг складає 69 сторінок, в тому числі 20 ілюстрацій, 24 таблиці, 23 літературних джерела.

Актуальність теми. З кожною хвилиною світ стає все більш автоматизованим. Зовсім скоро він перетвориться на єдину цілісну автоматизовану
систему, яка дає можливість гарантувати якість виробничих процесів.

З розвитком обчислювальної техніки стало можливим вирішення певного ряду завдань, полегшення і прискорення виконання роботи, а також підвищення
якості результату.

 

Створення пристроїв, що виконують функції розпізнавання об’єктів, у більшості випадків дозволить замінити людину спеціалізованим автоматом. Варто
відмітити, що якість виконання роботи людиною залежить від багатьох чинників (кваліфікація, досвід, втома, інтерес). У той же час, справна і  налагоджена система працюватиме, забезпечуючи завжди однакову якість виконання роботи. Ще одна вагома перевага автоматичних систем над людиною – швидкодія. Системи відслідковування руху широко використовуються в охоронних системах, системах спостереження та контролю.
Системи стеження за об’єктами завжди були і залишаються актуальними. У сучасному світі контроль траєкторії руху відіграє важливу роль у забезпеченні якості, продуктивності і, навіть, безпеки. Мета дослідження – розробка системи відслідковування руху.

Завдання: Для досягнення мети в роботі поставлені наступні задачі:

  1. Аналіз стану проблеми в існуючих методах контролю;
  2. Аналіз методів обробки цифрових зображень;
  3. Розробка приладу для експериментальних досліджень;
  4. Розробка програмного забезпечення;
  5. Експериментальні дослідження роботи системи відслідковування переміщення;
  6. Теоретичне обґрунтування зробленого та висновки.

Об’єкт дослідження – процес автоматизації відслідковування руху перетворювача на об’єкті контролю.
Предмет дослідження – системи відслідковування руху перетворювача

Публікації:

  1. «Системи машинного зору та їх взаємодія з середовищем моделювання NI LabView», 11-та Науково-практична конференція “Погляд у майбутнє
    приладобудування”, 2018р.

Ключові слова: відслідковування руху, машинний зір, відеопотік, відеокамера, NI Labview.

Керівник доц. Галаган Р.М.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021