Харук І. Офтальмологічна система контролю параметрів колірного зору

Представлена робота містить 73 сторінки, 28 ілюстрацій, 22 таблиці та 31 найменування використаних джерел.

В роботі проведено огляд літературних джерел за тематикою дисертаційного дослідження. Описано дефекти та захворювання зору людини, а також можливості їх виявлення. Основним напрямком, на якому було зосереджено огляд – порушення сприйняття кольору оком людини та аналіз існуючих систем, за допомогою яких подібні порушення можна виявити. На основі проведеного огляду літературних джерел була розроблена функціональна схема та виконано підбір елементів, які дозволяють автоматизувати процес діагностики колірного зору людини. Виконано синтез системи з використанням сучасного програмного забезпечення в узгодженні з елементами функціональної схеми. Також в дисертації присутній розділ розробки стартап-проекту, в якому описується можливість виходу даної системи на ринок та обґрунтована можливість складання конкуренції існуючим аналогам.

Ключові слова: кольоросприйняття, дефекти зору, моделювання, оптична система, автоматизація.

Керівник ст.в. Муравйов О.В.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021